Hur går jag tillväga för att söka om ersättning på grund av skada i samband med tandvård?

FRÅGA
Hej. Jag hade en bro i överkäken med två tänder, en av tänderna var dålig då läkare bestämd tar bort den. Istället löser hon bort hel bro, hon har sågat en av de att kunna tar bort. Då förstörde hon den andra, som börja röra sig från botten. Vem ska ersätta mig nu för att måste göra inplantat istället?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Möjligheter till ekonomisk ersättning vid fel vid tandvård

Om du blir skadad vid tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Denna betalas ut ur patientförsäkringen, som alla tandvårdsmottagningar måste ha. Skador som skett i samband med en undersökning eller behandling kan du alltså ha rätt att få ersättning för.

Lagen som reglerar rätten till patientskadeersättning är Patientskadelagen, 1 §. Den gäller endast skador som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige, 3 §, och gäller även tandläkarvård, 5 §.

Av 6 § framgår vilka skador som ger upphov till rätt till ersättning. Det förutsätts att skadan ifråga ska ha uppkommit till följd av en medicinsk åtgärd eller ett olycksfall i hälso- och sjukvården, att skadan ska ha kunnat undvikas samt att skadan ska vara av en sådan typ som beskrivs i bestämmelsen. De skador som kan ge rätt till ersättning enligt lagen är behandlingsskador (p.1), materialskador (p. 2), diagnosskador (p. 3), infektionsskador (p. 4), olycksfallsskador (p. 5) och medicineringsskador (p. 6).

En förutsättning för att ha rätt till patientskadeersättning är att skadan hade kunnat undvikas. Komplikationer som var omöjliga att undvika ger inte rätt till ersättning.

Folktandvården eller privat mottagning

Om en skada uppkommit i samband med tandvård inom Folktandvården kan du anmäla den till Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Du kan göra en anmälan via deras hemsida, här.

Om en skada uppkommit i samband med tandvård på en privat tandläkarmottagning vänder du istället dig till det försäkringsbolag som den vårdgivaren har. För att ta reda på vilket försäkringsbolag du då ska lämna en anmälan till kan du antingen fråga din tandläkare eller vända dig till Patientförsäkringsföreningen för att få den informationen.

Om det skulle vara så att din tandläkare är verksam i Praktikertjänst kan du vända dig dit direkt och göra en anmälan. Vid avsaknad av försäkring för vårdgivare är det till Patientförsäkringsföreningen som du vänder dig.

Sammanfattning

För skador som uppstått i samband med tandläkarvård kan du alltså ha rätt till ersättning.

I ditt fall skulle det kunna röra sig om en behandlingsskada, men för att ge ett mer exakt svar behövs mer information. För att man ska ha rätt till ersättning för en behandlingsskada förutsätts det att skadan objektivt sett hade kunnat undvikas om åtgärden hade utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts. Det är till vårdgivarens patientförsäkringsgivare som du vänder dig för att göra en skadeanmälan och väl där görs en bedömning om rätt till patientskadeersättning föreligger eller inte.

Hoppas du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Vänligen,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll