FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd i trafiken05/11/2018

Hur går jag tillväga efter en trafikolycka då vållande bilist gjort sig okontaktbar?

Jag krockade med en annan bil i fredags. Skuldbördan ligger på den jag krockade då han inte följde högerregeln. Det blev ingen allvarlig krock men min bil blev lite skadad. Han lovade att ta på sig detta och ersätta mig för de reservdelar som gick åt. Nu har jag försökt ta kontakt med honom för att få mina pengar men han besvarar varken min telefon samtal eller sms. Jag har fullständigt namn, adress och telefonnummer till honom. Är det någon idé att dra in polisen i detta eller står jag utan skydd nu när jag skulle vara "schysst" och inte dra in försäkringsbolagen eftersom det bara blev en liten skada på bilen och inga personskador

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår ditt problem och ska försöka ge dig lite tips på hur man kan hantera det.

Genom polisen

Den vanliga situationen som uppstår är i regel när det skett en trafikolycka och den vållande (den som orsakat skadan) smiter från platsen utan att ge sig tillkänna. Detta är brottsligt och kallas för "smitning" eller "obehörigt avvikande från trafikolycksplats", se 5 § Lag om straff för vissa trafikbrott. Nu har han inte smitit från olycksplatsen och gör sig inte skyldig till detta brott. Om du ändå känner att du vill ha händelsen dokumenterad genom en polisanmälan (vilket många försäkringsbolag kräver) så har du möjlighet att göra detta ändå.

Sannolikt är chansen liten att denna person kan bli dömd för vårdslöshet i trafik om det inte finns något vittne till händelsen etc.

Genom försäkringsbolaget

Enligt 10 § 2 st trafikskadelagen så ska skada på din bil ersättas av den vållande bilens försäkring. Det innebär alltså om du anmäler skadan till försäkringsbolaget och de kan bevisa att det är den andra bilisten som orsakat skadan så är det dennes försäkringsbolag som ska bekosta skadan. Med tanke på att du har namn, adress och telefonnummer så finns möjlighet att anmäla skadan. Hos de flesta försäkringsbolag krävs dock även att man har registreringsnummer och dennes försäkringsbolag.

Oavsett kan du anmäla skadan men då får du själv stå för självrisken.

Genom skadestånd/ fordran

Ett tredje alternativ är att kräva skadestånd genom tvistemål i domstol. Eftersom denna bilist orsakat en skada på din bil så föreligger skadeståndsansvar för denne, 2 kap 1 § skadeståndslagen. Dock är detta alternativ inte vidare aktuellt med tanke på hur små kostnader det handlar om. Rättsprocessen skulle sannolikt bli dyrare än vad själva kostnaderna för skadan är.

Du kan även framställa en fordran mot personen där du likt en räkning framställer betalningsansvar. Om denne inte betalar fordran så kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp med att framställa ett betalningsföreläggande. Läs mer HÄR.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Frida LarssonRådgivare