Hur går jag till väga för att avsäga mig arvet efter min pappa?

2019-11-29 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej, Jag har sen många år tillbaka inte haft någon kontakt med min biologiska pappa. Jag vill avsäga mig eventuellt arv från honom. Hur går jag till väga? Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att förtydliga att det finns olika sätt att gå till väga om man inte vill ta emot ett arv. Jag kommer i mitt svar främst att redogöra för arvsavsägelsen och arvsavståendet, vilka skiljer sig åt. För att finna de svar vi söker får vi bland annat gå in i Ärvdabalken (ÄB).

Allmänt om arv

Innan vi hoppar direkt in på arvsavsägelsen och arvsavståendet så tänkte jag förklara några av grundläggande begrepp som finns inom arvsrätten. Du är inledningsvis en så kallad "bröstarvinge" efter din pappa, i egenskap av att vara hans barn. Huvudregeln är att bröstarvingar alltid ärver i första hand och detta dessutom görs i lika stora delar (ÄB 2 kap 1 §). Det är dock möjligt att på olika vis reglera ett arv och därmed även inskränka på en bröstarvinges arvsrätt. En bröstarvinge har dock alltid rätt till minst sin laglott, vilken består av halva "den ordinarie" arvslotten (ÄB 7 kap 1 §).

Vad innebär en arvsavsägelse?

En arvsavsägelse äger rum innan det att din pappa har gått bort och innebär i regel att du avtalar bort hela din arvsrätt. Du räknas då alltså inte längre som din pappas arvinge. Vad du dock måste vara medveten om är att en arvsavsägelse resulterar i att även dina arvingar förlorar rätten till arvet efter din pappa, och att en arvsavsägelse inte går att ta tillbaka i ett senare skede.

Om vi återkopplar till det här med laglotten, så har du som bröstarvinge vid en arvsavsägelse alltid rätt till din laglott förutsatt att du inte har fått skälig ersättning för denna. Detta skulle exempelvis kunna ske genom en gåva eller ett förskott på arv. Även om du personligen inte har fått någon skälig ersättning för laglotten, så är du ändå bunden av arvsavsägelsen förutsatt att exempelvis din make/maka eller avkomlingar har blivit tilldelade egendom som motsvarar laglottens värde. Om du vid din pappas bortgång dock inte har fått någon ersättning för laglotten så har du ändå rätt att då ut denna då (trots arvsavsägelsen) - men detta avser alltså bara en rätt och inte ett tvång (ÄB 17 kap 2 §).

Hur går det till?

En arvsavsägelse görs i ett skriftligt avtal med din pappa. Avtalet måste alltså vara skriftligt och det ska allra helst uttryckligen framgå att du har för avsikt att avsäga dig ditt arvet efter din pappa. Annars kommer en tolkning av avtalet att behöva göras och avsägelsen kommer endast att vara giltig om det av omständigheterna är uppenbart att du hade för avsikt att avsäga dig ditt arv.

Det är även möjligt att genomföra en arvsavsägelse genom att godkänna ett testamente efter din pappa. Det ska dock tydligt framgå att det rör sig om just en arvsavsägelse (ÄB 17 kap 2 §).

Vad innebär ett arvsavstående?

Ett arvsavstående kan genomföras efter det att din pappa har gått bort - mer specifikt tills dess att arvskiftet har ägt rum. Du kan då avstå från hela eller delar av arvet till förmån för dina egna arvsberättigade arvingar. De får då ta del av arvet som om du hade avlidit före din pappa (ÄB 2 kap 1-3 §). Ett arvsavstående är bindande enligt civilrättsliga regler.

Hur går det till?

Arvsavståendet är inte reglerat i lag och det tycks inte finnas några särskilda formkrav för hur detta ska se ut. Jag skulle dock vilja ge dig rekommendationen att detta sker skriftligen och att en viljeförklaring tydligt framgår av texten. Det måste alltså vara uppenbart att du önskar göra ett arvsavstående efter din pappa. Handlingen ska sedan skickas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen.

Avslutande ord

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig med din fråga. Om du skulle vilja ha hjälp med att skapa dessa handlingar och se till så att de är juridiskt korrekta så skulle jag rekommendera dig att vända dig till Lawlines duktiga jurister. Det går givetvis också bra att ställa en ny fråga. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (355)
2021-11-30 Avstående från arv till förmån för sin avlidne förälders efterlevande make
2021-11-19 Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?
2021-11-09 Kan särkullbarn avstå sitt arv?
2021-10-30 Arvsavstående och möjlighet för kronofogdemyndigheten att utmäta arv

Alla besvarade frågor (98671)