Hur går jag som bröstarvinge tillväga för att avstå hela mitt arv?

2018-09-28 i Arvsavstående
FRÅGA
Jag skulle vilja avsäga min arvsrätt ifrån mina föräldrar. Både arvslotten och laglotten. Båda mina föräldrar är vid liv, dock är de skilda, men bor fortfarande tillsammans. Jag vill att hela arvet ska gå till min syster. Varkens hon eller jag har några barn. Hur ska jag gå tillväga för att hon ska få allt? värdesaker, besparingar och huset? Jag vill inte ha något arv/ ersättning överhuvudtaget. Min blivande man och jag klarar oss. Men jag är orolig för henne.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Tillämplig lag
Din fråga berör arv och bestämmelser om detta hittas i Ärvdabalken (ÄB). Vid besvarandet av frågan utgår jag från att ni inte har några fler syskon och att du som arvtagare inte har några egna bröstarvingar.

Vad som gäller vid avsägelse av arv
En arvsavsägelse kan göras medan dina föräldrar fortfarande är i livet. En arvsavsägelse gör du genom att antingen skriftligen meddela dina föräldrar att du avsäger dig din arvsrätt alternativt att du får detta noterat i dina föräldrars testamenten.

Eftersom du är bröstarvinge är det inte möjligt att avsäga dig hela ditt arv utan att erhålla skälig ersättning för din laglott (halva arvslotten) (17 kap 2 § ÄB). Det innebär att en arvsavsägelse endast påverkat den del av arvet som inte utgör din laglott. En arvsavsägelse räcker således inte för att din syster ska få hela ditt arv.

Att avstå arv
Efter att en arvlåtare har dött är det möjligt att avstå arv. I praktiken innebär ett arvsavstående att hela ditt arv tillfaller den närmaste legala arvingen. Om du fortfarande inte har några barn innebär det att din laglott kommer att tillfalla den kvarlevande föräldern. Din syster får på detta sätt inte pengarna direkt utan när den kvarlevande föräldern gått bort.

Vid bortgången av den andra föräldern innebär ett arvsavstående att hela din arvslott tillfaller din syster direkt eftersom hon då är den närmaste arvingen.

Gåva
Om det är viktigt att din syster får din laglott direkt efter den första förälderns död kan du avhända dig egendomen genom gåva. Detta görs enklast genom att du upprättar ett gåvobrev. Det är dock värt att notera att återvinning av gåva kan bli aktuellt vid en eventuell bodelning mellan dig och din make.

Sammanfattning
För att din syster ska erhålla allt ditt arv efter dina föräldrar rekommenderar jag att du först gör en arvsavsägelse genom att få det noterat i dina föräldrars respektive testamenten. Vid bortgången av respektive förälder uppträttar du en arvsavstendehandling till skatteverket. Med denna lösning kommer din laglott efter första förälderns död att bli något förskjuten men enligt mig är detta att föredra framför risken för tvist som kan uppkomma vid gåvor.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Johannes Hammarling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (254)
2019-08-13 Du kan avsäga dig din arvsrätt och låta dina barn ärva istället
2019-07-31 Kan barn avsäga sig arv?
2019-07-19 Vad händer om alla dödsbodelägare avstår arv?
2019-07-12 Ärver mina barn om jag skulle avstå arvet efter min pappa?

Alla besvarade frågor (72168)