Hur går en tvångsförsäljning av en samägd fastighet till?

2017-09-23 i Samägandeavtal
FRÅGA
hej, Vi är 6 syskon som är delägare i en sportstuga. Vi har planerat att sälja stugan i höst. Ett syskon vägrar sälja stugan. Vi andra vill sälja. Hur går det till med en tvångsförsäljning och hur lång tid bedömer ni att det kan ta med enansökan till Tingsrätten innan det verkställs?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När flera personer tillsammans äger en fastighet blir samägandelagen tillämplig. Huvudregeln vid samägande är att det krävs enighet mellan samtliga delägare för att kunna förfoga, exempelvis genom försäljning, över det samägda godset. (2 § samägandelagen).

Tvångsförsäljning vid samägande ger dock en samägare rätt att vid domstol ansöka om att fastigheten ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion (6 § samägandelagen). En värdering av fastigheten kommer att göras precis som vid en vanlig försäljning. Kostnader i samband med försäljningen fördelas lika mellan samägarna. Domstolen får dock inte förordna att försäljning ska ske om någon samägare kan visa på synnerliga skäl för anstånd. Vad som utgör synnerliga skäl bedöms i varje enskilt fall.

Möjligheten att ansöka om försäljning hos domstol förutsätter att ni inte avtalat om försäljningsförbud för fastigheten.

Frågan om hur lång tid det tar tills en ansökan verkställs är svår att besvara då det beror på handläggningstiden vid den tingsrätt du ska vända dig till med ansökan.

Jag hoppas jag har gett dig ett svar på din fråga.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (615)
2021-12-06 Kan man som delägare av 1/4 av ett fritidshus på eget bevåg hyra ut sin del av fastigheten?
2021-12-01 Måste samägare köpa ut en på begäran?
2021-11-26 Hur upprättar vi ett avtal kring samäganderätt?
2021-11-23 Kan man kräva att bli utköpt när man äger egendom tillsammans med någon?

Alla besvarade frågor (97674)