Hur går en skuldsanering till?

2018-03-31 i Skuldsanering
FRÅGA
Jag är 74 år, är fattigpensionär, får ut 8 700 i pensioner efter skatt. Är gift och har två minderåriga barn. för några år sedan då vi flyttade hem till Sverige studerade min hustru, vi hade då i princip bara min pension och familjestöd. Vi blev då uppmanade att söka bostadstillägg från Pensionsmyndigheten och vanligt bostadsbidrag, vi uppgav den beräknade inkomsten på det vi kände till, men min hustru klarade av att samtidigt som hon studerade också få mycket extraarbete inom vård och omsorg. När blanketten om bostadsbidrag och bostadstillägg skrev jag under, blanketterna var ju ifyllda. Nu tre år efteråt visar det sig att Pensionsmyndigheten aldrig ändrade min hustrus inkomster utan använde sig av det första året uppskattade beloppet. NU är jag återbetalningsskyldig på omkring 125 000 kr. utöver det har jag en obetald räkning från 2104 för advokatkostnader, en obetald kreditkortsskuld från 2014 och nu har det tillkommit en privatperson som kräver mig på 165 000 kr. Sammanlagt 480 000 kr. Vad blir följderna om jag ansöker om skuldsanering. Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och kreditkortsskulden har gått med på att jag betalar av sammanlagt 3 000 kr per månad, men även det är för mycket, det går inte att leva på 5 700 kr även om min hustru arbetar heltid.
SVAR

Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!

För att få skuldsanering måste du ansöka om detta hos Kronofogden och sedermera få ansökan beviljad. Det finns vissa villkor som måste vara uppfyllda för att Kronofogden ska kunna svara på om du kan få skuldsanering. De är:

Du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år.Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.Du har dina huvudsakliga intressen i Sverige. Med det menas till exempel att du bor här, arbetar här eller har dina skulder här.För dig som har en enskild firma ska ekonomin i företaget vara enkel att utreda.Du får inte ha ett näringsförbud i dag.Här hittar du information om hur ansökan går till samt blanketter.

Om du beviljas skuldsanering får du en fast summa som ska betalas månatligen under en viss period. Denna summa är alltså densamma under hela perioden du har skuldsanering. När perioden löpt ut är du skuldfri, trots att hela din totala skuld inte betalats. Summan bestäms av Kronofogden, och bestäms med beaktande av hur mycket medel din familj behöver för att försörja sig. Här kan du läsa mer om hur beslutsprocessen går till.

Här kan du få gratis rådgivning av budget- och skuldrådgivare.

Hoppas du fick hjälp i ditt ärende.

Väl mött!

Sofia Nygren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (156)
2020-05-20 Får kronofogden utmäta arv?
2020-05-17 Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?
2020-04-29 Hur länge kan man begära betalt för skulder och hur gör jag för att få bli skuldfri?
2020-04-27 Förutsättningar för att beviljas skuldsanering med skulder på ca 350 000 kr

Alla besvarade frågor (80629)