Hur går en klyvning av fastighet till?

2017-03-27 i Klyvning
FRÅGA
Jag äger idag en tredjedel av en gård, min far äger två tredjedelar, hur går en klyvning till ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Klyvning av en fastighet regleras i fastighetsbildningslagens 11 kapitel (FBL). Genom en klyvning delas en samägd fastighet upp så att varje delägare, det vill säga du och din far, får en ny, egen fastighet motsvarande er andel. Ni får således varsin areal av fastigheten istället för att fortsätta äga en ideell andel. En förutsättning är alltså att ni innehar den med samäganderätt.

Om du eller din far ansöker om klyvning ska ärendet bedömas av Lantmäterimyndigheten. En förrättningslantmätare kommer att utreda huruvida en klyvning av fastigheten i ert fall är lämplig att genomföra eller inte. Tiden för förfarandet beror på den enskilda fastigheten. Ibland kan de allmänna lämplighets- och planvillkoren utgöra ett hinder mot klyvning, (3 kap. FBL). Det krävs nämligen att berörda fastigheter blir lämpade för sitt ändamål och däribland tillgång till väg, vatten och avlopp. Till exempel så är det ofta inte möjligt att klyva en vanlig villatomt som ägs med samäganderätt, eftersom de nybildade fastigheterna då skulle vara för små för att anses ändamålsenliga. Ett annat exempel är att en jordbruksfastighet kräver en utformning som gör den lämplig att användas till just jordbruk.

Ansökan om klyvning kan du eller din far göra genom Lantmäteriets hemsida här. Samtycke av den andre delägaren krävs inte för att få genomföra en klyvning.

Lycka till och jag hoppas du fick svar på din fråga. Hör av dig vid ytterligare funderingar!

Victoria Limnefelt Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Klyvning (24)
2021-06-11 Klyvning av fastighet - samtycke av samtliga delägare?
2020-01-31 Hur kan en angripa ett beslut om fastighetsklyvning efter det att överklagandetiden passerat?
2019-07-09 Värderas lotterna vid klyvning av fastighet?
2019-04-15 Kan man köpa en del av en fastighet utan att klyva fastigheten?

Alla besvarade frågor (94568)