FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer30/05/2020

Hur går det till vid en uppsägning av en provanställd arbetstagare?

Hej, jag hade ett anställningsavtal på 6 månader (provanställning) på ett företag men detta visade sig att efter 4 dagar på det nya jobbet blev jag uppsagd. För arbetsgivaren bara göra så? Alltså ber mig komma in på ett "möte" på förmiddagen när jag är mitt i en arbetsuppgift och därmed inte meddelat mig på detta möte om uppsägning utan låtit mig oroligt vänta på ett svar ifrån arbetsgivaren tills dagens slut 16.30 där han återigen bet mig komma in på hans kontor och där meddelas jag om att provanställning en skall avbrytas. Avbrutet grundades på att jag inte var tillräckligt duktig på att sätta på 4 nya däck åt en kund.

Lite om bakgrunden:

Jag sökte tjänsten som däckmontör som de hade lagt upp på arbetsförmedlingen och jag fick komma på en intervju. Med mig på intervjun hade jag mitt CV. På Mitt CV är 90% av de jobb jag jobbat med inom däck.

Arbetsgivaren frågar mig hur mycket erfarenhet jag har med att "kränga" på ett nytt däck på en fälg, svaret mitt var inte alls mycket då jag för det mesta varit inringd på säsongerna. De däck företagen jag jobbat på har varit mycket nöjda med mitt resultat, snabb, smidig och noggrann. Jag sade även detta på intervjun.

Några dagar efter får jag ett mail från arbetsgivaren sol jag sökte jobb hos att jag ska få chansen till att lära mig mera om yrket och därför blir det anställningsavtal på 6 månader där. Hur blir det med lön? Har ej fått något från dem. Vad kan jag göra? Få ersättningar från dem?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Provanställning

Enligt 6 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) framkommer det att avtal får träffas om en provanställnings som är tidsbegränsad till max 6 månader. I andra stycket samma paragraf framkommer det att om inget annat avtalats kommer provanställningen övergå till en tillsvidareanställning.

Uppsägningstid

Arbetsgivaren har en skyldighet att underrätta den provanställde om anställningen ska avbrytas i förtid, eller avbrytas utan att övergå i en tillsvidareanställning minst 14 dagar i förväg. Om arbetstagaren är med i ett fack har arbetsgivaren även en skyldighet att varsla den lokala arbetstagarorganisationen (31 § LAS).

Rätt till lön

Det är som huvudregel du och din arbetsgivare som tillsammans ska förhandla om arbetstider och de lönevillkor som ska gälla. Enligt arbetsrättsliga principer i Sverige ska en arbetstagare aldrig behöva arbeta oavlönat. Enligt 6 § LAS ska en arbetsgivare lämna skriftlig information om de villkor som är av väsentlig betydelse, vilket kan inkludera lön och timmar. Det bästa skulle vara att kräva ett skriftligt anställningsavtal.

Ej utbetald lön

Ett anställningsavtal är bindande för båda parter, dvs. arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivare har en skyldighet att betala ut lön till sina anställda. Om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal gäller det som utgångspunkt för alla anställda på arbetsplatsen, inklusive dig som arbetstagare. Arbetsgivaren begår avtalsbrott genom att inte betala ut lön enligt anställningsavtalet eller kollektivavtalet. På detta sätt åsidosätter arbetsgivaren sina skyldigheter i väsentlig mån. Arbetstagaren ska dock på fordran göra gälla detta mot arbetsgivaren. Det innebär att du som arbetstagare måste prata med arbetsgivaren om att du arbetat timmar som varit oavlönade.

Svar:

Om arbetsgivaren avbryter din anställning ett visst datum kommer den att fortlöpa 14 dagar framåt, alltså 14 dagar efter den dagen som du blev meddelad att du blev uppsagd. Du har rätt till lön för de fyra dagar du arbetad, och även för 14 dagar till som du har rätt att arbeta.

Vänligen,

Andrea VrcicRådgivare
Hittade du inte det du sökte?