Hur gäller sekretessen inom socialtjänsten?

2017-07-27 i Sekretess
FRÅGA
Hej, Får socialtjänsten lämna ut information om en pågående LVU-placering till en förälder som inte är vårdnadshavare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän handling: Först måste jag redogöra för om det kan klassas som en allmän handling, det är enbart allmänna handlingar som eventuellt kan krävas att de ska lämnas ut. Reglerna för allmän handling finns i tryckfrihetsförordningen och man måste konstatera att det är en handling, att den är förvarad hos en myndighet och att den är inkommen till eller upprättad på myndigheten. (2 kap. 3-7 § tryckfrihetsförordningen). Det finns ett beslut om LVU placering och därmed är det en handling, alltså att det ska finnas i skrift eller bild. Handlingen ska också förvaras hos myndigheten där man begär ut den. Här utgår jag ifrån att beslutet eller informationen finns hos den myndighet där personen begär ut handlingen ifrån. Det sista kriteriet kan också anses uppfyllt då det är socialtjänsten som har gjort en utredning och därigenom har de upprättat handlingen. När vi konstaterar att en LVU-placering är en allmän handling måste man kolla på om det föreligger sekretess på handlingen.

Sekretessregler som tillämpas:
När det gäller socialtjänstens arbete finns det ett särskilt kapitel i offentlighets- och sekretesslagen som är vägledande, kapitel 26. Huvudregeln inom socialtjänsten är att sekretess gäller angående uppgifter om den enskildes personliga förhållanden. om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men (26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen). Det betyder att sekretess är grundregeln men man kan lätta på sekretessen om det är uppgifter som inte den enskilde lider men (olägenhet) utav. Med personliga förhållanden kan man tala om en persons bostadsadress eller eventuella sjukdomar.

Sekretess gentemot föräldrar:
Huvudregeln är att som vårdnadshavare träder man in i den enskildes ställe och kan bestämma över sekretessen. Däremot finns det en regel som gäller inom socialtjänsten som innebär att sekretess gäller angående ett barns vistelseort också mot ett barns föräldrar eller annan vårdnadshavare om det är ett beslut enligt LVU och det är nödvändigt för att uppnå ändamålet med omhändertagandet. (26 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen)

Sammanfattning:
Som förälder kan man hindras att ta del av information gällande en LVU placering om det är det bästa för att placeringen ska vara lyckad. Och är man inte vårdnadshavare hindras man få ut sådan information som kan vara till skada för barnet enligt huvudregeln att sekretess gäller inom socialtjänsten.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Mathilda Wihlborg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (268)
2021-07-28 Kan man begära ut släktings journal vid dödsfall?
2021-07-04 Kan jag ta reda på om min bror är adopterad utan att någon får veta de?
2021-06-30 Har jag rätt att få ta del av underlaget som gett upphov till misstankar om att jag begått brott?
2021-06-30 Sjukjournal

Alla besvarade frågor (94568)