Hur gäller bestämmelsen om veckovila i arbetstidslagen?

Undrar om veckovila om 36 timmar gäller alla arbetande? Alltså även sommarpersonal eller extra personal som bara arbetar under en viss period.

Får man ex lägga ett schema där man jobbar 6 dagar, eller jobbar varannan dag under en 7 dagars period (måndag-fredag) då arbetstiderna ligger uppdelat i olika pass mellan klockan 9 och 22? Är det skillnad i möjligheten till liknande schemaläggning för ordinarie personal och tillfällig?

Samma sak gällande förläggning av veckovila under veckoslut.

Måste den förläggas till helg minst varannan vecka, eller får man lägga schema under helg flera veckor i rad? (Kan tillägga att det gäller personal under HRF kollektivavtal).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Den dygnsvila på 36 timmar som nämns i Arbetstidslagen 14 § utgår från sjudagarsperioder som är självständiga från varandra, och som inte nödvändigtvis behöver börja vid dygnsskifte. Till exempel skulle en sjudagarsperiod kunna börja lördag förmiddag, eller tisdag kväll. Detta innebär även att vilan för en sjudagarsperiod kan ligga i början av den perioden och vilan under nästa period kan ligga i slutet. Detta innebär att du kan ha upp till elva arbetsdygn i rad. Det finns ingen närmare reglering förutom Arbetstidslagen 14 § 2 stycket att veckovilan "så långt som möjligt" ska förläggas till veckoslut, om varannan helg är rimligt går därför inte att säga.

Annars gäller ingen skillnad för tillfällig och permanent personal utan lagen gäller på samma sätt. Det som kan skilja är att lagen är semidispositiv och därför kan avtalas bort till viss del genom kollektivavtal. Dock bör poängteras att kollektivavtalet inte får tecknas i strid med EU:s arbetstidsdirektiv som säger att arbetstagaren ska ha rätt till minst 24 timmars veckovila utöver de 11 timmar som utgör dygnsvila.

Det går även att avvika från regleringen om veckovila tillfälligt enligt Arbetstidslagen 14 § 3 stycket, men bara om det föranleds av oförutsedda händelser för arbetsgivaren, samt att arbetstagaren kompenseras med ledighet. Denna möjlighet får inte heller användas som ett mer permanent avsteg från bestämmelsen om veckovila.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Mvh,

Frida SundinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo