Kan styrelsen i bostadsrättsförening neka andrahandsuthyrning till juridisk person?

2017-03-06 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej, jag har ansökt om att hyra ut min bostadsrätt i andra hand. Jag angav att jag önskar ett relocationföretag på kontraktet men har också angett vilken person (Med telefonnummer och mail-id) som ska bo där. Föreningen säger nej till juridisk person trots att detta inte finns i stadgarna. Har de rätt att göra detta?
SVAR

Hej!

Vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I detta fall blir Bostadsrättslagen (1991:614) (BL) här tillämplig eftersom den reglerar situationer som dessa, nämligen andrahandsuthyrning för bostadsrätter. I 7 kap. 10 § 1 st. BL här står det att en bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Med andrahandsupplåtelse avses andrahandsuthyrning mot betalning och upplåtelse utan ersättning. Bestämmelserna gäller vidare både bostadslägenheter och lokaler. I 7 kap. 10 § 2 st. BL här står det att samtycke däremot inte krävs om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap. BL av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till medlem i föreningen. Dessutom behövs inte samtycke om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun eller ett landsting. Vid en sådan upplåtelse där inget samtycke krävs måste styrelsen dock genast underrättas om andrahandsuthyrningen.

Om styrelsen skulle vägra att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen, 7 kap. 11 § BL här . Tillstånd för att hyra ut lägenheten ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid.

Med detta sagt krävs således styrelsens samtycke för andrahandsuthyrningen enligt 7 kap. 10 § 1 st. BL här , såtillvida din situation inte passar in på något av undantagen i paragrafens andra stycke. Om styrelsen vägrar att ge samtycke till uthyrningen kan du, som jag skrivit ovan, ändå hyra ut lägenheten om hyresnämnden lämnar tillstånd till detta. Mitt råd är därför att du bör höra av dig till hyresnämnden så att de kan avgöra om tillstånd till andrahandsuthyrningen ska ges eller inte. Detta eftersom styrelsen i ditt fall verkar vägra samtycka till andrahandsuthyrningen.

Jag hoppas att detta svar var till hjälp för dig!

Med vänlig hälsning,

Sara Bengtsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (698)
2021-07-29 Kan vi säga upp hyresavtalet till en villa i förtid?
2021-07-29 Gäller en månads uppsägningstid när jag hyr en bostadsrätt?
2021-07-28 Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt
2021-07-19 Har min sambo som står på bostadskontraktet rätt att slänga ut mig och min son?

Alla besvarade frågor (94346)