Hur gå till väga med trakasserier på arbetet?

FRÅGA
Jag har länge nu känt mig trakasserad av min arbetsgivare. Under ett års tid blev jag systematiskt mobbad av en kollega utan att cheferna agerade, facket lade sig platt och jag fick ingen hjälp. Till slut blev det för mycket & jag sjukskrevs på heltid i två år pga en utmattningsdepression, sedan jag försökt komma tillbaka in i arbetslivet har min arbetsgivare behandlat mig som skit rent ut sagt. De har kallat in mig för en sak & istället överraskat med ett rehabmöte där två chefer suttit mot mig som ensam, jag bröt ihop efter att ha blivit trakasserad av dem ett tag och lämnade mötet; detta finns ljudinspelning på. Det finns även ljudinspelning där berörda chefer ljuger mig & en facklig rakt upp i ansiktet & förnekade händelsen. Det mesta är väldokumenterat genom ljudinspelningar, det finns även en drös mail som aldrig besvarats & det råder inga tvivel om att min arbetsgivare satt trakasserier och lögner i system. De vet dock inte om att dessa möten blivit inspelade & efter ett års tid blir jag fortfarande särbehandlad genom att de hänvisar till rutiner som inte existerar & som enbart gäller mig.Facket hjälper mig inte & jag har inte råd att anlita ett ombud, vad ska jag ta mig till? Detta knäcker mig & jag vill verkligen inte att min arbetsgivare ska komma undan med det här. Min årsinkomst är för hög för att kunna få rättshjälp men jag är extremt skuldsatt efter lång sjukskrivning. Enligt mig är mitt case solklart med tanke på de bevis jag har, men facket anser motsatsen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag beklaga att du blivit trakasserad på jobbet och inte blivit tagen på allvar.

Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) finns till för att anställda ska må bra på jobbet. Trakasserier på arbetsplatsen är inte endast otillåtna, arbetsgivaren har även en skyldighet att göra något åt det omgående (3 kap. 2 § AML). Först och främst ska en arbetsgivare fortlöpande bedriva arbetsmiljöarbete (3 kap. 2a § AML). Det innebär att arbetsgivaren ska undersöka riskerna i arbetsmiljön, bedöma dem och skapa en handlingsplan för de risker som inte åtgärdats omedelbart, detta framgår av föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö(OSA) (AFS 2015:4) 5,13 § och Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) 2-3 §§

Vad kan vi då göra när arbetsgivare bryter mot lagen?

I första hand finns det så kallade arbetsmiljöombud på många arbetsplatser. Det är alltid en av de anställda som utses till ombud och blir då som en slags representant i arbetsmiljöfrågor för de anställda. Ombudet håller alltså reda på den psykiska och sociala arbetsmiljön och uppmärksammar arbetsgivaren om det (6 kap. 4 § AML) och (6 kap. 6a § AML). Mitt första förslag blir då att du tar reda på om ni har ett ombud på jobbet och kontakta honom/henne med dina frågor (det är kostnadsfritt).

I andra hand så kan du/skyddsombudet vända er till Arbetsmiljöverket med en anmälan om förbud eller föreläggande om arbetsgivaren vägrar lyssna (6 kap. 6a§ AML). Om du väljer att anmäla så är det värt att veta att du omfattas av sekretess, vilket innebär att din arbetsgivare inte kan få reda på att du har gjort en anmälan. En anmälas görs via nätet här.

Facket har ett ansvar att tillvarata de anställdas intresse av en god arbetsmiljö och verka för att arbetsgivaren tar sitt ansvar. Det är dock viktigt att notera att det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljöfrågor och är ytterst ansvarig att vidta åtgärder. Facket kan alltså inte garantera att du trivs på jobbet, men göra sitt bästa att förmå arbetsgivaren att nå upp till sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.

Dessvärre känner jag inte till vilka specifika trakasserier det rör sig om, utifrån din fråga. I vilket fall som helst kan du polisanmäla händelserna till polisen och ha rätt till ersättning på grund av kränkning.

Jag hoppas att obehagen på ditt arbete upphör. Återkom gärna vid eventuella frågor.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?