Hur fungerar VAB om man är egenföretagare?

2020-08-28 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej, Jag har aktiebolag och är själv anställd i bolaget. Jag brukar ibland ta hand om mina sjuka barnbarn men gör aldrig något avdrag på min lön. Har heller inte tagit ut pengar från försäkringskassan. Men kan jag begära tillfällig f-penning även fast jag inte gör något löneavdrag?Måste jag som arbetsgivare göra löneavdrag för en anställd när hen vabbar eller är sjuk?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst: för att vara berättigad föräldrapenning måste man antingen vara förälder till barnet eller ha vårdnaden om barnet, alternativt vara gift eller sambo med barnets föräldrar. För att du ska vara berättigad ersättning för VAB så måste du ansöka om det hos försäkringskassan. Jag råder dig att kontakta försäkringskassan eller gå in på deras hemsida, där finns tydliga instruktioner om hur du går tillväga för att ansöka om tillfällig föräldrapenning.

Fråga 1: Kan du begära tillfällig föräldrapenning även fast du inte gör något löneavdrag?
Ifall vi utgår ifrån att du är berättigad föräldrapenning: Nej det kan du inte. Du som egenföretagare måste göra löneavdrag med 100 procent för föräldraledighet och därefter betalar försäkringskassan ut cirka 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Att erhålla föräldrapenning utan att göra något löneavdrag är otillåtet och kan innebära att man begår bidragsbrott. För att dömas för bidragsbrott krävs att man uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som man är skyldig att anmäla, och därmed riskerar att bidrag betalas ut felaktigt eller med för högt belopp (2 § Bidragsbrottslagen).

Fråga 2: Måste du som arbetsgivare göra löneavdrag för en anställd när hen vabbar eller är sjuk?
Som arbetsgivare måste du göra löneavdrag vid föräldraledighet. Det finns dock ingen lag som reglerar hur löneavdrag vid föräldraledighet ska göras, sådant regleras istället i kollektivavtal och du kan tillämpa de regler för löneberäkning som finns i gällande kollektivavtal även om du inte är bunden av det.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och känner mer klarhet i situationen, annars är du är alltid välkommen att kontakta oss igen eller boka tid med vår Juristbyrå. Ifall du är fackligt ansluten kan säkert även dem svara på dina frågor om löneavdrag och andra skyldigheter. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (211)
2021-04-16 Hur kan man angripa ett betungande myndighetsbeslut där ärendehandläggaren har ljugit i ärendet?
2021-04-12 Kan Försäkringskassan begära ut bankuppgifter?
2021-04-06 Ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå
2021-03-29 Omprövning av vårdbidrag

Alla besvarade frågor (91415)