Hur fungerar semesterlön?

FRÅGA
Hej!Jag jobbar deltid (25%) (studieledighet) 1/1-1/6, samt 1/9-31/12. Under sommarmånaderna jobbar jag 100%. När jag tar ut semester på sommaren verkar den baseras på min lön under semestern (dvs 100%) och påverkas inte av att jag jobbat 25% under större delen av året. Detta är så klart bra för min del, men jag undrar om det fungerar likadant på alla arbetsplatser, eller kan arbetsgivaren bestämma att deltidslönen ska tas hänsyn till när semesterlönen sätts? Vilka olika regler kan gälla?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Bestämmelser om semester hittas i Semesterlagen. Semesterlagens bestämmelser är minimibestämmelser för semester. Det innebär att en anställd och arbetsgivare inte kan avtala om mindre förmånliga regler än vad som anges i lagen. Det är möjligt att avtala om mer fördelaktig semester än vad som anges i lagen.

Hur funkar semester och semesterersättning?
Anställda har enligt semesterlagen rätt till minst 25 dagar semester per år. Huvudregeln är att en anställd har rätt till 4 veckor sammanhängande semester i juni - aug. Denna rätt påverkas inte av ens anställningsform eller hur mycket man jobbar. Huruvida denna semester är betald eller obetald beror på hur mycket den anställde har tjänat under året. Semesterlön tjänas in mellan 1 april och 31 mars innan semesteråret och tjänas in oberoende av hur stor den summan är (3 § SemL).

Som jag tolkar din fråga verkar du ha fullt betald semester trots att du inte intjänat detta under året. Vanligtvis när någon jobbar sporadiskt är att semesterlönen beräknas enligt procentregeln (16b § SemL). Den intjänade semesterlönen är 12 % av det den anställde tjänat under intjänandeåret. Arbetsgivare ska betala ut denna semesterlön till i samband med semesterledighet (26 § SemL).

Om man inte tar ut några semesterdagar går det att genom avtal med sin arbetsgivare bestämma att dessa 12 procent ska betalas ut t.ex. i samband med lön eller årsvis. Om denna ersättning betalas ut i samband med lön måste det tydligt framgå i lönespecifikationen hur mycket som avser semesterersättning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Johannes Hammarling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (300)
2020-05-26 Har man som säsongsanställd rätt till semesterersättning?
2020-05-05 Rätt att ändra semesterdagar
2020-05-04 Ändring av semesterutbetalning
2020-05-01 Kan man bli tvungen att jobba på julafton och nyårsafton?

Alla besvarade frågor (80337)