Hur fungerar sekretessreglerna vid klinisk obduktion?

2019-12-31 i Sekretess
FRÅGA
Hej!Min sambo har avlidit och jag har fått till svar av ansvarig att jag inte har nån rätt att få veta vad han dog av. Jag måste vända mig till hans närmaste anhöriga, det går inte då det är osämja och brist på kommunikation med hans familj . Varför får jag som levde ihop med honom inte ta del av obduktionsrapport?Tacksam för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag tolkar din fråga rätt så rör den sekretesskyddet som gäller vid s.k. kliniska obduktioner inom sjukvården. Jag kommer därför först att förklara vad sekretessen innebär och därefter hur du kan gå till väga för att få i klarhet i din fråga.

Frågan besvaras med regler som finns i:

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL),
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL),
Socialstyrelsens föreskrifter om klinisk obduktion (SOSFS 1996:28),
Beslut från justitieombudsmannen, samt
Domar från högsta förvaltningsdomstolen.

Allmänt om sekretess vid klinisk obduktion

Kliniska obduktioner hör till hälso- och sjukvårdens ansvar för omhändertagande av avlidna. Det innebär att hälso- och sjukvårdssekretess gäller för obduktionsrapporten. Sekretesskyddet gäller även för avlidna personer.

Detta framgår i följande regler och föreskrifter:

25 kap. 1 § OSL,
2 kap. 1 § p. 3 HSL,
Avsnitt 3.1 SOSFS 1996:28 samt,
Högsta förvaltningsdomstolens dom RÅ 2007:16

Vilka uppgifter omfattas av sekretessen?

Sekretessen omfattar uppgifter om hälsotillstånd och personliga förhållanden. Känsliga uppgifter som rör en avliden person får varken lämnas ut till privatpersoner eller till andra myndigheter. Utgångspunkten är därför att en obduktionsrapport inte kan lämnas ut.


Detta följer av regler som finns i:

25 kap. 1 § OSL,
8 kap. 1 § OSL,
3 kap. 1 § OSL.

Undantagsregler

Sekretesskyddet är strikt. En skyddad uppgift kan endast lämnas ut om myndigheten kan konstatera att utlämnandet inte skulle kränka den frid som bör tillkomma en avliden person. I praktiken innebär det här att integritetskänsliga uppgifter inte kan lämnas ut, om det kan antas, att den avlidne inte hade velat uppgiften skulle komma till andras kännedom, ens efter dennes död.

Detta följer av högsta förvaltningsdomstolens dom:

RÅ 2007:16

Bedömning av ditt fall

Det är upp till ansvarig personal inom sjukvården att pröva om obduktionsrapporten kan lämnas ut. På grund av detta är det, tyvärr, inte möjligt för mig att veta exakt hur myndigheten har resonerat i ditt fall. Det jag kan göra är att förklara vilka möjligheter du har att gå vidare med din fråga.

En färdigställd obduktionsrapport är en allmän handling. Myndigheter har en skyldighet att motivera sina beslut att inte lämna ut allmänna handlingar. Du har med andra ord rätt att få ett skriftligt beslut som förklarar varför du inte får ta del av obduktionsrapporten.

Detta har klargjorts av justitieombudsmannen i (b.la.) ärendet:

JO, dnr 8482-2017.

Mitt råd till dig är att du vänder dig till ansvarig personal och begär att få ett skriftligt beslut på varför obduktionsrapporten inte kan lämnas ut. Om du anser att beslutet är felaktigt så bör du i så fall överklaga detta. I det skriftliga beslut som du får av myndigheten så ska det finnas instruktioner om hur du gör för att överklaga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du har fler frågor så är du alltid välkommen att vända dig till oss på Lawline via vår hemsida eller via telefon: 08-533 300 04

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (205)
2020-03-31 Är uppgifter om varsel allmänna handlingar?
2020-03-26 Sekretess för en make gentemot den andra
2020-03-22 Hur förhåller sig tystnadsplikt eller sekretess internt mellan skyddsombud?
2020-03-21 Gäller sekretess mellan myndigheter och kan socialtjänsten tvinga en att ta en praktikplats?

Alla besvarade frågor (78739)