Hur fungerar reklamationsrätten?

Vad innebär reklamationsrätten exakt på varor man köper i butiker/affärer?

Om produkten går sönder för lätt eller inte levererar kvalite som den ska till exempel?

Vad har kunden rätt till då enligt reklamationsrätten?

Har han rätt till pengarna tillbaka för produkten? Har han rätt till ny och likadan eller liknande produkt?

Eller får kunden välja vad han vill ha? Hur fungerar det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reklamationsrätten ser lite annorlunda ut beroende på vilken lag som tillämpas. Eftersom du specificerar att du vill veta hur den fungerar när man köper varor i butik är det konsumentköplagen (KköpL) som gäller.

För att reklamationsrätten ska aktualiseras krävs att varan är felaktig (KköpL 22§). En vara kan vara felaktig på flera grunder. De vanligaste är följande:

varan stämmer inte överrens med vad som avtalats (t.ex vad gäller kvalitet eller egenskaper); varan stämmer inte överrens med vad säljaren sagt; säljaren har inte upplyst om förhållanden som skulle påverkat köpet; varan avviker från vad kunden rimligen kunnat förutsätta (KköpL 16§).

Ifall varan är felaktig eller inte bedöms utifrån när varan överlämnades, dvs i butik i detta fall (KköpL 20§). Uppstår felet inom sex månader från denna tidpunkt anses varan varit fel vid överlämnandet (KköpL 20a§). Garantier är ett sätt att förlänga denna period (KköpL 21§).

Har varan konstaterats felaktig inom den relevanta tidsperioden har man rätt till reklamation om man meddelar säljaren inom "skälig tid" efter man upptäckt/borde upptäckt felet. Man har alltid två månader på sig men ibland längre (KköpL 23§).

Reklamation innebär att man har rätt till något av följande beroende på omständigheterna i det enskilda fallet:

Avhjälpande,Omleverans,Prisavdrag,Ersättning för avhjälpande,Hävning (KöpL 22§).

Avhjälpande och omleverans är de första åtgärderna som ska väljas i första hand. Du som kund kan kräva någon av dessa så länge det inte innebär en orimlig kostnad för säljaren. Avhjälpande innebär att säljaren fixar felet (t.ex byter ut en trasig del) medan omleverans innebär att du får ett annat exemplar av varan (KKöpL 26§). Även om du kräver en annan åtgärd än dessa kan säljaren ändå välja dem så länge det inte orsakar dig väsentlig olägenhet eller tar för lång tid (KköpL 27§).

Prisavdrag blir aktuellt om avhjälpande och omleverans inte kan lösa problemet, inte sker inom rimlig tid eller utan väsentlig olägenhet för köparen. Vidare har köparen rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet så länge denna inte är orimligt hög (KköpL 28§).

Den sista utvägen är hävning, dvs att köpet återgår - kunden får sina pengar och säljaren sin produkt. För att hävning ska aktualiseras ska det röra sig om ett fel som är av väsentlig betydelse för köparen (KköpL 29§). För att bedöma om felet är väsentlig gör man en helhetsbedömning utifrån den individuelle köparen. Man beaktar bl.a möjligheten till andra lösningar.

Förutom dessa sätt att lösa problemet med självaste varan kan man som köpare ha rätt till skadestånd. Det förutsätter att felet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som han inte kunde räkna med vid köpet och vars följder hen inte kunde undvikit eller övervunnit - något som är ytterst svårt att uppfylla för en säljare (KköpL 30§).

Man kan dock bara få ersättning för skada på sådant som inte hör till näringsverksamhet (KköpL 31-32§§). Det innebär att t.ex skada på en arbetsdator inte ger rätt till skadestånd. En köpare kan få skadestånd för utgifter, inkomstförlust eller prisskillnad vid s.k täckningsköp (dvs att du köpt en ersättningsvara) (KköpL 32§). Som köpare har man dock en skyldighet att begränsa sin skada om man kan göra detta med rimliga åtgärder (KköpL 42§).

Slutligen vill jag nämna att konsumentköplagen är tvingande i konsumentens fördel. Det innebär att kunden och säljaren kan avtala om annat än vad som står i lagen men bara om det är till kundens fördel (KköpL 3§). Ett exempel är som sagt garantier där man ger köparen en längre ovillkorlig reklamationsfrist.

Jag hoppas detta har förtydligat reklamationsrätten. Har du fler frågor är du varm välkommen att vända dig till oss på Lawline!

Adam WinqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”