Hur fungerar min ångerrätt vid hemförsäljning?

FRÅGA
Hej!16:e Mars kom ett företag på besök hem till mig, detta lät intressant för mig så han bad mig skriva under en blankett och sa att jag har 2 veckor på mig att bestämma mig, då skulle hans kampanj gälla, så jag skrev under. Nästa dag en 17:e Mars ringer jag min nuvarande bolag och då erbjöd de mig ett bättre deal, men då bad han mig att ringa tillbaka till företaget och ångra köpet och de gjorde jag direkt efter vi lade på, jag ber dem på företaget att inte skicka ut routern, men då sa dem att jag inte behöver hämta ut den, men då började dem med ytterligare prata om andra erbjudande, då sa jag att jag inte vill binda mig till något och att jag ska tänka lite, men igår den 23:e April får jag faktura från företaget, jag ringer genast till dem och då säger de att det inte kan se något mer än att jag har en bindningstid, Går det att göra så trots att jag talade tydligt att jag upphäver/ ångrar köpet dagen efter påskrift ??Mvh
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar att din fråga handlar om din ångerrätt. Då det är en hemförsäljning då säljaren kommer hem till dig blir Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen).

Din ångerrätt och ångerfrist.
Svaret på din fråga bör vara nej då du har en laglig rätt att ångra köpet inom 14 dagar från den dagen du har fått ett tydligt meddelande från försäljaren om din ångerrätt (10 § distansavtalslagen). Som du skriver utnyttjade du din ångerrätt dagen efter du ingick avtalet och det är inom din ångerfrist (14 dagar).

Har du informerat företaget på ett rätt sätt?
Du ska meddela företaget på ett ändamålsenligt och tydligt sätt att du vill frånträda avtalet. Då du ringde till företaget och sa att du inte ville binda dig till dem så bör det anses som att du har förmedlat till företaget att du vill frånträda avtalet. Sedan om de skulle hävda att det skulle krävas mer än att ringa till bolaget (exempel fylla i ett standardformulär) för att ångra köpet så bör det nog anses att ångerrätten inte har meddelats till dig på ett tillräckligt tydligt sätt om inte försäljaren förmedlat (till exempel ge dig formuläret vid inträde av avtal) hur ångerrätten ska gå till. Då har din ångerfrist inte börjat gälla än (12 § 4 st distansavtalslagen). När du har nyttjat din ångerrätt ska avtalet sluta att gälla och det ska inte läggas på någon påföljd på grund av att du nyttjar ångerrätten (15 a-16 §§ distansavtalslagen).

Sammanfattning och rekommendation
Utifrån den informationen som du har angett verkar det som att du har utnyttjat din ångerrätt inom ångerfristen och att du på ett tydligt sätt har förmedlat till företaget att du ångrar dig och vill frånträda avtalet. Dock ska jag poängtera att jag inte besitter all information för att göra en helt korrekt bedömning. Så min rekommendation är att du kontaktar företaget och säger att de ska ta bort fakturan och säga att avtalet är uppsagt då du har nyttjat din ångerrätt. Om ni sedan inte skulle komma överens så kan du vända sig till ARN då du är konsument. Då kan ARN pröva ditt ärende kostnadsfritt och eventuellt hjälpa dig. Mer information hittar ni här. Skulle du vilja ha ytterligare hjälp att rikta din talan mot företaget är kan du boka en tid med en av våra jurister här.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?