Hur fungerar konverteringsreglerna i LAS?

2017-12-12 i Anställningsformer
FRÅGA
Har försökt att förstå de nya konventeringsreglerna som kom i maj 2016, men behöver ett klargörande: säg att du är anställd på en ALVA från den 1 maj 2016 t.o.m 31 mars 2017, sedan får du ett vikariat direkt fr.o.m. den 1 april 2017 t.o.m 31 dec 2017, därefter 2 en månaders ALVA t.o.m. 28 feb 2018. Är det då möjligt att efter den perioden anställas ytterligare 6 månader utan att det blir en tillsvidareanställning? det borde väl vara möjligt då man endast varit anställd på en Alva totalt 13 månader eller räknas tiden ihop med vikariatet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De aktuella reglerna hittar du i LAS(Lagen om anställningsskydd) 5a § andra punkten.

Reglerna innebär att en ALVA övergår i en tillsvidareanställning om arbetstagaren har haft en ALVA hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år. Detta är alltså grundförutsättningen.

Den tvååriga anställningstiden i ALVA måste dock ha ägt rum inom en period när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren genom ALVA, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna har följt på varandra. En anställning anses ha följt på en annan om den börjar inom 6 månader från att den närmast föregående anställningen har upphört.

Om man bara har varit anställd i en ALVA hos arbetsgivaren i exempelvis 11 eller 13 månader så uppfyller man inte grundförutsättningen, vilken är att man ska ha varit anställd i en ALVA i mer än 24 månader. Vikariatet har bara betydelse när det gäller den period inom vilken dom 24 månaderna ska räknas. Om personen anställs i en ny ALVA på 8 månader så kommer denne fortfarande inte upp i 24 månader och anställningen kan därför inte i denna situation konverteras till en tillsvidareanställning.

Du år välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?