Hur fungerar fakturering som egenanställd och vad händer om inget pris har överenskommits i skriftligt avtal mellan företag?

2019-05-22 i Köplagen
FRÅGA
Jag har som privatperson utfört ett översättningsuppdrag för ett företag. Fakturering skulle enligt överenskommelse ske via en tredje part (de föreslog företag X). Jag har inte skickat fakturan ännu då det visade sig att vi har avvikande uppfattningar om vilket belopp som ska anges. Vi har (dumt nog) inget skriftligt kontrakt, eftersom uppdraget förmedlades via en bekant till mig som jag litar på, endast vissa fragment via sms och mail. Resten skedde muntligt. Då det förmodligen rör sig om ett missförstånd har jag tagit mitt ansvar och visat vilja att förhandla fram en gemensam lösning, men de vägrar vika en tum från sin uppfattning. Jag vill av principskäl inte låta mig bli överkörd av företaget och undrar därför om jag har någon möjlighet att vinna detta utan ett ordentligt kontrakt att luta mig mot?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör avtalsvillkor och närmare bestämt prissättningen mellan näringsidkare kommer vi kika närmare på köplagen (KöpL).

Först och främst agerar du inte i egenskap av privatperson, utan som anställd av företag X

Efter att översiktligt ha granskat företag X hemsida förstår jag att du, när du registrerat dig på hemsidan, blivit anställd som konsult av företaget ifråga. Det framgår av att de tar över arbetsgivaransvaret för dig efter registrering. Anställningsförhållandet kallas för "egenanställning" och är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Det kan enklast sägas vara ett slags mellanting mellan att vara anställd och egenföretagare. Trots detta ses som du alltså som anställd.

Således fakturerar du det andra företaget i egenskap av konsult för företag X som sköter faktureringen och ser till att moms och skatter betalas. Det är i sig också helt naturligt, eftersom du som privatperson annars inte kan fakturera någon. Det är endast företag med F-Skattsedel som kan fakturera, vilket i det här fallet är företag X som du är anställd hos.

Eftersom du är anställd, så är det en fråga mellan din arbetsgivare och det andra företaget

Då du endast är anställd av företag X anses inte du personligen vara avtalspart, utan avtalet föreligger mellan din arbetsgivare och företaget du utfört uppdraget åt.

Du ska därför överlåta ärendet till din arbetsgivare, som därefter får bestämma hur de väljer att gå vidare med ärendet.

Finns inget överenskommet pris ska ett skäligt pris bestämmas

Om det inte framgår något definitivt pris av de fragment av mejl och sms du refererar till, så är det tyvärr så att ord står mot ord, och en sådan process är i princip omöjlig att vinna, om inte det andra företaget vill kännas vid priset du hävdar.

Då kan det rentav vara så att det ska ses som att ni inte kommit överens om något pris alls, och då ska ett skäligt pris bestämmas utifrån vad en liknande tjänst kostar på marknaden. Även här kan dina fragment ha viss betydelse, beroende på vad de visar (45 § KöpL).

Mina råd

Även om inte du är avtalspart och det således inte heller är du som ska starta en eventuell process mot det andra företaget, så kan du alltid göra din arbetsgivare uppmärksam på att det andra företaget avviker från det överenskomna. Sedan får din arbetsgivare bestämma hur de väljer att gå vidare med ärendet.

Det är sällan värt det rent ekonomiskt och tidsmässigt, om det inte rör sig om betydande belopp, givetvis.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig kväll.

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll