Hur fungerar en toleransfullmakt?

Hej,

Jag undrar om jag jobbar som säljare på till exempel media mark har jag en toleransfullmakt då? eller hur funkar toleransfullmakter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att underlätta förståelsen av mitt svar kommer jag att kortfattat förklara två begrepp. Ett fullmaktsförhållande består av en huvudman och en fullmäktige. Huvudmannen är den som ger den fullmäktige rätt att rättshandla (t ex att ingå avtal) för huvudmannens räkning.

Ställningsfullmakt

Som anställd i en butik, t ex Media Markt, har du vanligtvis en ställningsfullmakt (2 kap. 10 § avtalslagen). Ställningsfullmakten ger dig som anställd, fullmäktigen, behörighet att exempelvis sälja varor för Media Markts, huvudmannens, räkning och fullmakten grundar sig på det anställningsavtal som löper mellan dig och butiken.

Toleransfullmakt

Toleransfullmakten är inte lagreglerad utan har vuxit fram i domstolspraxis. En toleransfullmakt grundar sig inte på ett anställningsavtal eller ett uppdrag, utan handlar i stället om att en fullmäktig agerar på egen hand utan att ha fått något uppdrag. Toleransfullmakten uppkommer genom att huvudmannen tidigare har tolererat att fullmäktigen handlar för dennes räkning i specifika liknande situationer. För att fastställa om en toleransfullmakt finns tar man därför hänsyn till om det har skett under en längre tid eller upprepade gånger. För att en utomstående, t ex en kund i en butik, ska kunna åberopa en toleransfullmakt krävs att personen känner till de tidigare rättshandlingarna som huvudmannen har tolererat och därför är i god tro om att fullmäktigen får lov att göra det den gör.

Exempel toleransfullmakt

Ett exempel kan illustrera det hela: om en säljare på Media Markt upprepade gånger har ingått avtal med butikens leverantörer, fastän anställningsavtalet inte ger säljaren lov att göra detta och utan att Media Markt har invänt, kan en toleransfullmakt ha uppstått. Detta innebär att om Media Markt sedan skulle hävda att ett avtal med en leverantör inte finns, t ex för att säljaren inte får ingå sådana avtal enligt anställningsavtalet, kan leverantörerna åberopa att säljaren har en toleransfullmakt och att avtalet därför är gällande.

Sammanfattning

Som säljare på t ex Media Markt har du en ställningsfullmakt som bygger på anställningsavtalet, men en toleransfullmakt kan uppstå om förutsättningarna under rubriken "Toleransfullmakt" är uppfyllda.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anställningsavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”