Hur fungerar en bodelning för sambors?

FRÅGA
Hej!Jag äger ett hus och nu ska en partner flytta in i huset . Jag undrar hur man gör för att inte det ska bli fel . Hörde att sambo ev kan göra anspråk på fastighet om man har bott i hus minst 6 månader ? Hur gör man så egendom eller andra värdesaker inte blir en tvist vid ev separation.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om sambors finns i sambolagen (SamboL). Nedan redogör jag för vad som skulle hända om du och din sambo skulle separera.

Bodelning sambo

Om ni separerar, kan en av er begära en bodelning. En bodelning sker enbart om en av er begär det (8 § SamboL).

Vid en eventuell bodelning ska samboegendomen delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning oberoende av vem som faktiskt betalt för det (3 § SamboL). Sambornas gemensamma bohag är de möbler, hushållsmaskiner och liknande lösa föremål som är avsedda för att användas i det gemensamma hushållet (6 § SamboL).

Ditt hus

Eftersom du förvärvade huset innan ni flyttade ihop, är den inte förvärvad för gemensamt bruk och ska därmed inte ingå i en eventuell bodelning. Din sambo kommer inte ha någon rätt till ditt hus, oavsett hur länge ni bor tillsammans. I vissa fall kan dock ett övertagande av bostad av den andra parten bli aktuellt även om bostaden inte utgör samboegendom (22 § SamboL.) Detta gäller dock endast hyresrätter och bostadsrätter och som jag förstår det så är det en fastighet som han innehar. Därmed skulle ett övertagande av bostaden i ditt fall ej bli aktuellt.

Samboavtal

Sambolagen är dispositiv, vilket innebär att ni kan bort bodelningen och regler om denna (9 §), till exempel att viss egendom inte ska ingå. Ett samboavtal är bara giltigt om det är skriftligt och undertecknas av båda (se 2 st.). Regeln i 22 § SamboL kan dock inte avtalas bort utan den är tvingande.

För att kort sammanfatta har din sambo därmed inte rätt till ditt hus oavsett hur länge ni bor tillsammans, och för att undvika eventuella tvister om till exempel möbler kan ni upprätta ett samboavtal. Här kan du få hjälp med det om du vill!

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2925)
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?
2021-06-13 Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

Alla besvarade frågor (93199)