Hur fungerar efterlevande makes rätt till arv?

Hej!

Jag undrar vad som exakt menas med basbeloppsregeln. Om jag fattat det rätt så menas detta med att ena maken dör och det finns en efterlevande make kvar vid liv ärver denna maken ALLT av den avlidna maken. Men har man rätt till till basbeloppet oavsett vad? Eller vad är det som avgör om man får det eller inte? Har de döda maken tillgångar på 500 000 kr, har man fortfarande rätt till basbelopp då?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av ärvdabalken (ÄB).

Innebörden av prisbasbeloppsregeln

Som du formulerat din fråga antar jag att du pratar om basbeloppsregeln som reglerar vad som händer om en make dör (ÄB 3 kap. 1 § andra stycket).

Huvudregeln är att om den som avlidit varit gift så ärver den efterlevande maken allt (ÄB 3 kap. 1 § första stycket, första meningen). De vanligaste undantagen från detta är om det finns särkullbarn (ÄB 3 kap. 1 § första stycket, andra meningen) eller om ett testamente säger annat.

Den efterlevande maken har dock alltid rätt till egendom till ett värde av fyra gånger det prisbasbelopp som gällde vid tiden av dödsfallet. (ÄB 3 kap. 1 § andra stycket). Det ska här röra sig om egendom som är giftorättsgods.

2019 är prisbasbeloppet 46 500 (information från SCB). Efterlevande make har rätt till en summa på 186 000 kr, inkluderat vad denne fått genom bodelning och egen enskild egendom. Det kan bli fråga om mindre än 186 000 kr i slutändan om den avlidne maken inte har tillräckligt med egendom för att efterlevande ska nå upp till detta belopp. Annars är summan skyddad och går före eventuella testamente som inskränker på denna del (ÄB 3 kap. 1 § andra stycket).

Har en efterlevande make rätt till basbeloppen om den döda maken har tillgångar på 500 000 kr?

Säger vi att den ena maken gick bort 2019 har alltså efterlevande make rätt till tillgångar på 186 000 kr. Men detta kan ju uppnås genom denne makes egna tillgångar. För att besvara frågan behöver vi alltså veta hur situationen ser ut för den efterlevande maken.

Slutats

Sammanfattningsvis så ärver efterlevande maken enligt huvudregeln allt. Det blir först aktuellt med basbeloppsregeln om dennes rätt är begränsad, basbeloppsregeln går då före.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÅkessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning