Hur fungerar det om jag jobbar extra när jag har skuldsanering?

Hej ! Jag har utmätning på min lön men funderar på att söka om skuldsanering.

Idag när jag har utmätning har de räknat ut ett belopp som skall dras från min lön/ mån. Och ett belopp som jag minst måste få behålla. Om jag tex jobbar över en dag eller 2 en månad så får jag behålla detta utöver förbehållsbeloppet. Min fråga är om det fungerar likadant vid skuldsanering ?

Eller tar de de pengarna till skulden direkt, så jag absolut inte har mer än existensminimum ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen (2016:675). Skuldsanering innebär i korthet att du som skuldsatt med stor skuldbörda kan ansöka om att genomgå en process där du under fem år lever på existensminimum. Under skuldsaneringen avbetalar du ett visst belopp enligt betalningsplan som kronofogdemyndigheten fastställt för ärendet.

Kronofogdemyndigheten beslutar om en betalningsplan

När det beslutas om skuldsanering bestämmer Kronofogdemyndigheten vilka fordringar som omfattas och en betalningsplan för dessa (29 § Skuldsaneringslagen). I det belopp som bestäms för betalningsplanen tas i anspråk samtliga dina tillgångar och inkomster efter avdrag för vad som behövs för dig och din familjs försörjning (33 § Skuldsaneringslagen).

Detta betyder att Kronofogdemyndigheten kommer att göra en beräkning för vad du kan betala och hur mycket du behöver behålla, det som brukar kallas för existensminimum.

Det kan i vissa fall begäras en omprövning av beslutet om skuldsanering

En borgenär (dvs. den du är skyldig pengar) kan begära omprövning av beslutet om skuldsanering för att få till en ändring av din betalningsplan. Så kan ske bland annat om dina ekonomiska förhållanden väsentligen förbättrats och det beror på omständigheter som inte kunde förutses vid beslutet (48 § första stycket p7 Skuldsaneringslagen). Liknande omprövning kan begäras av dig själv med under samma förutsättningar (49 § Skuldsaneringslagen).

I ditt fall innebär det att Kronofogden kommer att ta ett beslut om vilket belopp du ska betala varje månad. I de skuldsaneringar jag tagit del av tittar Kronofogden ofta på t.ex. lönespecifikationer en tid tillbaka för att se hur mycket du i regel arbetar övertid m.m. och gör en form av genomsnittsberäkning. Skulle du arbeta över en dag eller två en månad och då få ut lite mer än du normalt får, får du behålla det lilla extra du tjänar.

Som synes enligt lagrummet ovan krävs det att din ekonomi väsentligen förbättrats för att en omprövning ska aktualiseras. Det torde således krävas mer än att du arbetar en dag eller två extra en månad. Sådant som definitivt kan göra att din ekonomi väsentligen förbättras är om du ärver pengar/egendom eller om du vinner pengar. I teorin torde det även gå att argumentera för att om du vid skuldsaneringsbeslutet har en halvtidstjänst och du efter ett tag får en heltidstjänst med dubbelt så mycket betalt, har din ekonomi väsentligen förbättrats. Men att du arbetar över en dag eller två, det får du i regel behålla.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo