FrågaARBETSRÄTTSemester och semesterersättning 31/05/2022

Hur fungerar det med semester under heltidssjukskrivning, vid heltidsanställning?

Hej, En fråga: har man rätt att som anställd förlägga intjänad semester samtidigt som en heltidssjukskrivning? Enligt handläggare jag talat med på Försäkringskassan finns inga juridiska hinder att ta ut semester/semesterlön samtidigt som sjukpenning på heltid men det går att läsa på vissa sidor att det inte går med hänvisning till semesterlagen. Stämmer det? https://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/aktuell-fraga-i-samband-med-semesterarsskiftet-hur-ska-semesterdagar-hanteras-som-inte-har-tagits-ut-och-inte-heller-far-sparas/. Även hört sägas att arbetsgivare har rätt att kräva att anställda tar ut sin semester under en sjukskrivning.Stämmer det? Vänlig hälsning Maria

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning! 

Om jag har förstått din frågeställning korrekt så undrar du huruvida en anställd har möjlighet/rätt att ta ut semester samtidigt som hen är sjukskriven, samt om arbetsgivaren kan hindra eller kräva detta. Alltså om arbetsgivaren har rätt att förbjuda att hen tar ut semestern samtidigt som hen är sjukskriven eller om arbetstagaren tvärtemot kan kräva att viss semester tas ut samtidigt som en sjukskrivning pågår. För att vara tydlig i mitt svar är det endast heltidssjukskrivning som mitt svar fokuserar på, eftersom det var det din frågeställning gällde. Jag utgår även från att frågan gällen en tillsvidareanställning på heltid. Ifall jag har missförstått frågeställning kan det påverka mitt svar och därmed är det bra om du mejlar mig och förtydligar vad jag missförstått, varav jag kan förklara om det påverkar mitt svar. Min mejl anger jag längre ned i svaret. 

Från försäkringskassans synvinkel:

Om en anställd är sjukskriven på heltid, speciellt om det gäller en längre period kan frågeställningar som denna uppstå kring semestern. Precis som du skriver i din frågeställning finns det inga juridiska hinder att ta ut semesterdagar samtidigt som du får sjukpenning, från försäkringskassans håll. Du begår därmed inget form av bidragsbrott genom att få semesterersättning och sjupenning samtidigt, utan detta är helt okej från försäkringskassans håll. Du är alltså enligt försäkringskassan berättigad att ta ut din semester samtidigt som du är sjukskriven på heltid. 

Från arbetsgivarens synvinkel:

Arbetsgivaren har till skillnad från försäkringskassan en skyldighet att följa semesterlagen (SemL), enligt semesterlagen är arbetsgivaren skyldig att se till att en arbetstagare får sin rekreation och vila på rätt sätt om man ska sammanfatta det. Detta innebär till exempel att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren tar ut minst 20 av sina 25 semesterdagar på ett semesterår, detta för att arbetstagaren inte ska kunna avstå sin återhämtning (18 § SemL). Om den anställde då är långtidssjukskriven har arbetsgivaren en skyldighet att se till att när den anställde återgår i tjänst ska denne ha semesterdagar kvar så denne kan ta ut semester det året och få sin återhämtning. När man är sjukskriven en längre tid så är de första 180 dagarna semesterlönegrundande, vilket innebär att de första 180 dagarna arbetstagaren är sjukskriven tjänar denne fortsatt in semester inför nästa semesterår, precis som om hen hade arbetat (17 § SemL).  Det arbetsgivaren då ska göra för att en långtidssjukskriven arbetstagare ska ha semester att ta ut det år hen sedan återgår i tjänst är att när semesteråret är slut. Om man då följer exemplet i artikeln du länkade till har arbetstagaren rätt att spara fem av sina 25 dagar, medans de övriga dagarna arbetstagaren inte tagit ut under det året ska föras över till nästkommande år. Då ska arbetstagaren enbart föra över så många dagar att det totalt finns 25 dagar för den anställde att ta ut nästa år. Om arbetstagaren då inte hade tagit ut någon semester det året den var sjuk, får hen spara fem dagar och det finns då 20 dagar kvar, plus de dagar hen har tjänat in trots sin sjukskrivning, vilket blir ytterligare 19 dagar om vi följer exakt samma exempel som i artikeln. Då finns det därmed 39 dagar som arbetsgivaren ska hantera och därmed komer hen få ut 14 dagar i pengar senast en månad efter att semesteråret tagit slut och sedan ha kvar 25 dagar att ta ut när hen återgår i tjänst (26 a SemL). Detta ska arbetsgivaren göra för att skydda arbetstagaren så denne inte står utan möjlighet till betalt återhämtning när denne återgår i tjänst efter en lång sjukskrivning.

Detta innebär alltså att från arbetsgivarens sida kan denne hindra arbetstagaren att ta ut semester i samband med sjuskrivning, ifall detta innebär att det bryter mot semesterlagen och får konsekvensen att arbetstagaren skulle stå utan någon semester när denne återgår i tjänst. Det är svårt att svara exakt hur det skulle se ut i din situation då jag måste veta mycket mer exakta detaljer för att göra beräkningar. Men om arbetsgivaren faktiskt ser till att följa semesterlagen kan det ge konsekvensen att denne nekar arbetstagaren att ta ut semester samtidigt som denne är sjukskriven, för att det inte går ihop med reglerna i den lagen. 

Det finns dock även möjlighet att arbetstagaren godkänner semester i samband med sjukrivning, allt beror på hur mycket semester hen har att ta ut och om hen har eventuell sparad semester, samt om arbetsgivaren har full koll på- och följer reglerna i semesterlagen.  

Om en heltids sjukskriven blir frisk innan året är slut kan arbetsgivaren då se till att de 20 dagar som varje arbetstagare ska ta ut under ett semesterår förläggs under den perioden istället för sommaren. Om hen förblir sjukskriven i princip hela semesteråret är det dock inte möjligt att se till att dessa 20 dagar tas ut och då kan det bli som jag skrev ovan att en del förs över till nästkommande år medans en del betalas ut i pengar istället. På det viset kan vissa uppfatta det som att arbetstagaren "tvingar" en sjukskriven att ta ut semester, när en del måste betalas ut i kontant på grund av att semestern inte gått att förläggas på grund av långtidssjukskriving. 

Sammanfattning:

Från försäkringskassans håll finns inga juridiska hinder för att en anställd som är heltidssjukskriven tar ut semester samtidigt som den får sjukpenning, det innebär inget form av bidragsbrott, utan är helt okej från deras synvinkel. Detta kan då underlätta för den sjukskrivna att denne får en lite bättre ekonomi under den perioden. 

Från arbetsgivarens håll ser det dock annorlunda ut, då arbetsgivaren måste följa semsterlagen för att undvika risken att behöva betala ut skadestånd (32 § SemL). Detta innebär att arbetsgivaren kan neka arbetstagaren att ta ut semestern medans denne är sjukskriven ifall detta skulle ge konsekvensen att den anställde nästkommande år inte skulle ha rätt till sina 25 semesterdagar. För att kunna ge exakta svar för specifika situationer krävs det att jag vet alla detaljer och datum för sjukskrivning etc., därmed kan jag inte svara mer än generellt utifrån din frågeställning. Där svaret blir att arbetsgivaren både kan vara okej med att du tar ut semester i samband med sjukskrivningen eller att den nekar detta med hänvisning till semesterlagen, där 26 a § är den viktiga paragrafen i sammanhanget. I det du nämner att arbetsgivaren kan kräva att den anställde tar ut semester tror jag är vid det fall jag längre upp beskrivit, där pengar måste betalas ut för att fler semesterdagar inte kan överföras till nästkommande år. Detta kan uppfattas av arbetstagaren som att arbetsgivaren kräver att semestern tas ut, medans det handlar om en ersättning för de dagar som arbetsgivaren inte får spara åt arbetstagaren inför nästa semesterår. 

Jag hoppas att du fått någon mer klarhet i din frågeställning även om jag förstår att det kan uppfattas krångligt och rörigt, ifall du har några följdfrågor är du varmt välkommen att mejla mig på elin.englund@lawline.se för ändamålet!


Med vänlig hälsning, 

Elin EnglundRådgivare