Hur fungerar det med en bild på ett skriftligt avtal?

2016-06-19 i Formkrav
FRÅGA
Hej, blir ett avtal/kontrakt giltigt även om det är inte i skrift form utan i bild form? Alltså att man har bara tagit kort på original kontraktet som kopia.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att muntliga avtal är precis lika giltiga som skriftliga avtal vilket framgår indirekt av 1 kap. 1 § avtalslagen som säger att avtal är bindande för de parter som ingått det. Avtalet blir därför inte giltigt av dess skriftliga form utan kontraktet fungerar endast som bevismedel om du och din avtalspart blir oense om vad ni kommit överrens om. En kopia i form av en bild på avtalet kan också det fungera som bevismedel på vad ni kommit överrens om.

Det finns dock undantag från att muntliga avtal är giltiga. Exempelvis måste avtal om köp av fast egendom ingås skriftligen för att bli giltigt enligt 4 kap. 1 § jordabalken. Detsamma gäller t ex också för samboavtal enligt 9 § sambolagen. Sådana typer av avtal har vad som brukar kallas formkrav och blir inte giltiga om de inte upprättats skriftligen. Har de upprättats skriftligen är de giltiga. Om ni ingått ett avtal som måste vara skriftligt så fungerar bilden på orginalet som bevis över att ni upprättat avtalet skriftligt och vad ni kommit överrens om även om det ursprungliga skriftliga avtalet var en förutsättning för att avtalet skulle bli giltigt.

Oavsett om var det skiftliga orginalet är så har ni ingått ett giltigt avtal som ska hållas. Bilden som utgör en kopia av orginalet är dock bra att behålla som bevismedel om ni blir oense vad ni kommit överens om.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (160)
2020-09-10 Vad krävs för att ett köpeavtal ska vara bindande?
2020-08-28 Får anställd personal på ett äldreboende bevittna en framtidsfullmakt?
2020-07-26 Kan fullmakt ges till flera personer?
2020-07-12 Behöver man skriva på avtal med viss färg på pennan?

Alla besvarade frågor (85358)