Hur fungerar den juridiska metoden

2021-09-05 i Köplagen
FRÅGA
Jag undrar över begreppet "rekvisitets innebörd". Klurar på Lehrbergs juridiska 7 stegs metod. Steg fem är "identifiera rekvisit" vilket jag förstår är att varje lag normalt ställer upp ett antal villkor och för att en lag ska vara tillämplig. Det krävs det att något av eller alla dessa villkor, rekvisit, är uppfyllda. Så "identifiera rekvisit" bör vara att säkerställa att något av villkoren är uppfyllda. Nästa steg i detta 7stegs metod är "rekvisitets innebörd". Talar man då om eventuella påföljder?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Det finns många olika modeller som förklarar den juridiska metoden och Lehrbergs metod är väldigt detaljerad. Det du kan tänka på är följande steg:

(1) identifiera och strukturera juridiska problem,

(2) finna rätt rättsregel,

(3) läsa och tolka rättskällor,

(4) identifiera rekvisiten i en rättsregel,

(5) precisera rekvisitens innebörd med hjälp av rättskällorna, och

(6) självständigt ta ställning med hjälp av ändamålsavvägningar.

Som jag förstår det undrar du vad skillnaden kring steg 4 och 5 är. Steg 4 handlar om att endast hitta och identifiera rekvisiten i en lagregel medans steg 5 handlar om att se vad rekvisitet betyder. Här är ett exempel:

25 § 1 st. KöpL: "Köparen får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta."

Steg 4 hade i detta fall varit att identifiera rekvisitet: (1) avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse för köparen, (2) säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Steg 5 handlar om att precisera innebörden av rekvisiten. Vad innebär det att avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse? Här kan man ta hjälp av olika rättskällor, exempelvis praxis eller doktrin.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Maia Sadek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1424)
2021-10-26 Befintligt skick samt undersökning före och efter köpet enligt köplagen
2021-10-26 Sälja piratkopia, vad kan hända?
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera

Alla besvarade frågor (96577)