Hur fungerar beskattning för svensk medborgare med inkomst från utlandet?

FRÅGA
Hur fungerar beskattning för en utlands svensk som flyttar hem igen. Inkomst från USA. Bor i Sverige . Vart betalar jag skatt?Kan jag äga fastighet i båda länder och ha inkomst utan att dubbelbeskattas?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du kommer att vara bosatt i Sverige och har svenskt medborgarskap är du sannolikt obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (IL). Detta innebär att du är skyldig att betala skatt i Sverige för alla dina inkomster, både de som kommer från Sverige men också de som kommer från utlandet, se 3 kap. 8 § IL.

I huvudsak kommer du alltså att beskattas i Sverige. Det kan dock uppstå en situation där du behöver betala skatt i USA. För att undvika dubbelbeskattning har det ingåtts ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA som reglerar ländernas beskattningsrätt i förhållande till varandra (du hittar avtalet här). Skulle det ändå uppkomma en situation av dubbelbeskattning, har den svenska lagstiftaren möjliggjort rätt till avdrag på den utländska skatten. Dessa regler träder i kraft förutsatt att det inte finns mer fördelaktiga regler i beskattningsavtalet. Som obegränsat skattskyldig i Sverige har du enligt 2 kap. 1 § Lag om avräkning av utländsk skatt rätt till avräkning på intäkt som du beskattas för i utländsk stat. Om du t. ex. betalat skatt för din fastighet i USA kan du enligt 1 kap. 3 § begära avdrag i din svenska deklaration. Tanken är att du ska kunna äga fastigheter och har inkomst från båda länder utan att bli föremål för dubbel beskattning.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (247)
2020-05-28 Är jag begränsad eller obegränsad skatteskyldig i Sverige när jag bor i USA?
2020-05-27 Beskattning av egendom som säljs utomlands
2020-05-11 Dubbelbeskattning av lägenhetsförsäljning
2020-05-11 Beskattas pensioner från Bosnien i Sverige?

Alla besvarade frågor (80669)