Hur fungerar arbetsgivarens omplaceringsskyldigheter?

FRÅGA
HejJag har fast anställning inom region Uppsala, en stor arbetsgivare. Jag har varit sjukskriven efter att ha drabbats av en kronisk sjukdom, en inflammatorisk ryggsjukdom. Sjukdomen omöjliggör att pendla till den arbetsplats där jag har tjänst och jag har under rehabiliteringen fått arbeta på en annan mottagning på min hemort. Jag har läkarintyg på att jag inte kan pendla men kan i övrigt utföra det arbete jag har legitmation i. Min fråga gäller omplacering. Eftersom jag inte längre kan pendla har jag fått beviljat att erbjudas omplacering inom arbetsgivaren. HR säger dock att de bara har skyldighet att erbjuda mig en tjänst som är ledig inom deras division av regionen just vid tillfället då jag är klar med min rehabiliteringsprocess. Det kan vara ett kort vikariat eller liknande. Om jag inte kan eller vill ta den oavsett orsak ses det som att jag säger upp mig, om ingen tjänst är ledig kommer jag att bli uppsagd. Jag försöker navigera mig i arbetsrätten och se om det är så här arbetsgivarens omplaceringsskyldighet är reglerad. Stämmer det som min HR-representant säger?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lag som reglerar din fråga är lagen om anställningsskydd (LAS).

Avslutande av anställning

En tillsvidareanställning kan avslutas från arbetsgivarens håll endast om det finns saklig grund för uppsägning (7 § LAS). En uppsägning innebär att arbetstagaren avslutar sitt arbete efter en uppsägningstid på minst en månad (11 § LAS). Saklig grund för uppsägning är arbetsbrist eller personliga skäl.

Sakligt grundad uppsägning

En uppsägning är dock aldrig sakligt grundad om arbetsgivaren inte först uppfyller sin skyldighet att utreda omplaceringsmöjligheterna hos sig för att du som arbetstagare ska kunna behålla ditt arbete, (7 § 2 stycket LAS). Omplaceringen ska då innebära arbetsuppgifter inom ramen för din arbetsskyldighet. Det kan exempelvis omfatta arbete som faller under det tillämpliga kollektivavtalets eller anställningsavtalets ramar. Arbetsgivaren kan inte beordra arbetstagaren till arbetsuppgifter som ligger utanför arbetsskyldigheten. Har arbetsgivaren en ledig tjänst på samma ort (eller på annan ort, men du kan inte pendla) måste denna tjänst erbjudas till dig om du har tillräckliga kvalifikationer som behövs för tjänsten. Du som anställd kan då välja att acceptera omplaceringen eller inte. Skulle det vara omöjligt och någon annan lösning inte finns kan arbetsgivaren hävda att du som anställd inte står till arbetsgivarens förfogande och därmed grundar saklig uppsägning. Detsamma gäller om du tackar nej till en erbjuden omplacering.

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet

Omplaceringsskyldigheten omfattar hela arbetsgivarens verksamhet och är även beroende av företagets storlek, ju större företag desto mer långtgående är omplaceringsskyldigheten. Detta innebär dock ingen skyldighet för arbetsgivaren att skapa arbete utan arbetsgivaren ska erbjuda en tjänst i den mån det finns någon ledig på den orten som det i detta fallet gäller. För att fullgöra sin omplaceringsskyldighet bör arbetsgivaren i första hand undersöka möjligheten att ge arbetstagaren andra arbetsuppgifter inom ramen för den nuvarande anställningen. Om det inte är möjligt bör arbetstagaren erbjudas annan anställning hos arbetsgivaren. Detta arbete bör så långt som möjligt vara likvärdigt med det som du tidigare har haft. Skyldigheten är dock inte inskränkt till anställningar av samma eller liknande slag som den du har haft, det vill säga att vikariat kan erbjudas, och det krävs inte heller att du erbjuds samma lön (se exempelvis AD 2016 nr 53). Under förutsättning att du har tillräckliga kvalifikationer för den tilltänkta anställningen kan tjänsten skilja sig från den ursprungliga arbetsuppgiften, utan att arbetsgivaren försummat omplaceringsskyldigheten. Med tillräckliga kvalifikationer menas att den anställde ska kunna klara av arbetsuppgifterna, eventuellt efter en kortare utbildning.

Finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen råder jag dig att vända dig till din fackförening för vidare hjälp med din situation. I huvudsak har dock din HR-representant, utifrån informationen du skrivit i frågan, förmedlat korrekt information om omplaceringsskyldigheten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (798)
2021-11-21 Får min arbetsgivare avbryta min provanställning utan att uppge skäl?
2021-11-19 Arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa
2021-11-09 Vad ska jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut lön?
2021-11-06 Vad gäller om en arbetsgivare avbryter provanställningen sista dagen?

Alla besvarade frågor (97361)