Hur formulerar man ett servitut på en brunn som vi ska dela med grannen?

2017-11-27 i Servitut
FRÅGA
Hur formulerar man ett servitut på en brunn som vi ska dela med grannen?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett servitut är ett avtal som gäller mellan två fastigheter, där den ena fastigheten, den härskande fastigheten, har rätt att använda någonting som egentligen tillhör den andra fastigheten, den tjänande fastigheten. Som exempel kan ett servitut ge fastighet A rätt att använda fastighet B:s brunn.

När du formulerar ett servitut finns det vissa formkrav. Ett servitut måste vara skriftligt, det är den tjänande fastighetens ägare som ska skriva servitutet. Den tjänande fastigheten är den fastighet som i ditt fall har brunnen på sin fastighet. I servitutet ska de båda fastigheterna anges och vad som är ändamålet med servitutet (14 kap. 5 § jordabalken). Tänk på att servitutet inte får vara tidsbegränsat (1 kap. 1 § jordabalken).

Känner du dig fortfarande osäker rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Emma Frost
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (309)
2021-11-25 Servitut - flytt av stolpe?
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?
2021-10-09 Servitut och arrende - giltiga avtal?

Alla besvarade frågor (97531)