FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsavstående28/06/2020

Hur formulerar jag ett dokument där jag vill avsäga mig ett arv?

Hur formulerar jag ett dokument där jag vill avsäga mig ett arv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om arvsavsägelse

Bestämmelser om arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB). I 17 kap. 2 § ÄB stadgas att en arvinge har rätt att avsäga sig sin rätt till arv. En sådan avsägelse ska göras i ett skriftligt avtal med arvlåtaren, se 17 kap. 2 § 1 st ÄB En arvinge som på detta sätt avsagt sig sin rätt till arv är inte längre en arvinge. Arvingen kan inte bestämma vem som ska gå in i hans eller hennes ställe. Den del av kvarlåtenskapen som skulle ha tillfallit arvingen fördelas då som om arvingen avlidit före arvlåtaren. En avsägelse av detta slag gäller även arvingens avkomlingar, om inget annat framgår av avtalet eller omständigheterna i övrigt, se 17 kap.2 § 3 st ÄB.

Hur ska arvsavsägelsen formuleras?

Som ovan sagts måste en avsägelse av arvsrätten göras skriftligen hos arvlåtaren, se 17 kap. 2 § 1 st. ÄB. Det enklaste sättet att göra en arvsavsägelse på är att göra en anteckning på ett befintligt testamente, där den arvsberättigade godkänner att denna inte kommer att få ärva något. Om det inte finns något testamente upprättat är det tillräckligt att i ett dokument undertecknat av arvingen och arvlåtaren skriva att arvingen avsäger sig sin rätt till arv.

Observera att personer under 18 år inte kan avsäga sig sitt arv, se 17 kap. 2 § 2 st.

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?