FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende26/02/2022

Hur förlänger man arrende och kan markägaren bara ta tillbaka marken?

Hej! Jag arrenderar mark och byggde mitt hus på den marken under 70talet. Det skrevs ett arrendekontrakt på 50år, och betalade arrendet kontant. Nu är det en annan markägare som inte alls är lika smidig som den förra och min fråga är nu vad som händer när arrendet går ut? Kan markägaren bara ta tillbaka marken eller ska det förhandlas om ev förlängning? Och hur går det till väga, och vad ska jag göra om han inte vill förlänga.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För bostadsarrende gäller 10 kap i Jordabalken, JB.

Bostadsarrendeavtal ska alltid träffas på viss tid. I ditt fall har det bestämts till 50 år. För att ett arrendeavtal ska upphöra att gälla krävs det att det görs en uppsägning av avtalet. Annars kommer det automatiskt att förlängas med 5 år. (10 kap 3 § JB) Så om varken du eller markägaren säger upp avtalet så kommer det förlängas med 5 år.

Om markägaren säger upp avtalet har du dock rätt till förlängning av arrendeavtalet om dessa kriterier nedanför inte är uppfyllda.(10 kap 5 § JB)

- Du på något sätt vanvårdar eller missköter arrendemarken, så den anses förverkad

- Du på annat sätt åsidosätter dina förpliktelser enligt avtalet.

- Du bygger eller har byggt utan bygglov eller i strid med myndigheters bestämmelser som t.ex. detaljplan.-

- Markägaren ska använda fastigheten för annat ändamål (t.ex. jordbruk, industri eller bebyggelse) och det är oförenligt med ert nyttjande.

- Markägaren har en befogad anledning att säga upp avtalet

- Om du t.ex. har ställt stugan som säkerhet för betalningen av arrendeavgiften men säkerheten förstörs eller försämras på ett sånt sätt att den blir en dålig säkerhet och ni därutöver misslyckas med att ställa en ny säkerhet. (8 kap 14 § JB)


Du har alltså rätt till förlängning enligt lag om dessa villkor inte är uppfyllda. Markägaren kan alltså inte neka dig förlängningen. Sedan sker förhandling om skäligt belopp och avtalstid för det förlängda arrendet mellan dig och markägaren.(10 kap 6 § JB)

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Felicia EkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”