Hur fördelas makarnas andelar i en fastighet vid skilsmässa?

FRÅGA
Vi har ett äktenskapsförord som lyder så här: vi båda blivande makar som ämnar ingå äktenskap med varandra förordnar härmed att all egendom var och en av oss nu äger och i framtiden förvärvar samt avkastning av sådan egendom eller vad som träder i egendomens ställe ska vara var och ens enskilda egendom.Min fråga är vad som händer när nu vårt hus står 50/50 på oss och vi har bott ihop i 13 år och gifta i ca 12 år. Hur fördelar vi huset nu vid skilsmässa, gäller 50/50 eller kan han begära 75 till 80 procent av det när min make har betalat mycket mer än mig men jag har gjort mycket av det fysiska i huset både renovering och övrigt.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Hur fördelas huset vid en skilsmässa?

I din fråga framgår att det att äktenskapsförordet tydligt stadgar att den egendom, som du respektive din make äger, ska utgöra er enskilda egendom. Det framgår även att ni äger var sin andel i huset, och att era respektive andelar motsvarar hälften av husets värde. Vid en skilsmässa kommer du och din man att bli tilldelade er enskilda egendom. I praktiken innebär detta att ni kommer att få 50/50 var av huset. Hur mycket du eller din make har, betalat för/eller tillfört i form av arbetet till, huset påverkar inte äktenskapsförordet, 7 kap. 3 § ÄktB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå85 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-01 21:56
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (997)
2019-09-23 Hur gör man om man inte vill dela sparade pengar vid skilsmässa?
2019-09-22 Ska man registrera gåva om enskild egendom hos Skatteverket?
2019-09-14 Göra egendom enskild
2019-09-08 Får en make göra stora investeringar utan samtycke från den andra maken?

Alla besvarade frågor (72997)