Hur fördelas köpeskillingen efter försäljning av samägd egendom?

efter vilka principer fördelas köpeskilling vid försäljning genom offentlig auktion jml samäganderättslagen? avtal om samäganderätt saknas. är det efter ägarandel eller efter andra principer? om t ex hus har byggts utan att båda parterna är eniga om detta? eller om ena delägaren använt fastigheten mycket mera, och också bidragit mera till skötseln?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline. 

När avtal som ägarförhållandena till viss egendom saknas gäller lagen om samäganderätt. I denna lag är det inte särskilt reglerat hur köpeskillingen ska fördelas vid försäljning av samägt gods, men svaret finns att hitta mellan raderna i 1 § samäganderättslagen. Där framgår det att var och en av ägarna äger en viss "lott" i egendomen, och att dessa lotter är lika om inget annat visas. En "lott" motsvarar ens ägarandel och en underliggande rätt till egendomens ekonomiska värde. Detta innebär att det är ens lott i egendomen som avgör hur stor del av köpeskillingen som ska tillfalla vardera ägare. Andra förhållanden kan inte spela in såvida inte avtal har träffats om detta. 

Kort sagt är det alltså efter ägarandel som köpeskillingen ska fördelas om inget annat har avtalats, och varje ägares andel är lika såvida inget annat förhållande kan visas.

Med vänlig hälsning,

Ludwig KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”