Hur fördelas egendom vid skilsmässa respektive dödsfall?

2019-02-01 i Make
FRÅGA
Jag och min sambo planerar att gifta oss. Vi har vars två barn från tidigare förhållande. Vi äger ett hus till hälften var och likaså en bil som är registrerad på henne men som vi betalt hälften var på. Jag äger ett ISK konto med ca 900000kr på och hon har ca 400000kr på ett bankkonto. Hur skulle detta fördelas om vi var gifta vid en eventuell skilsmässa och hur fördelas arvet om jag dör före henne?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja besvara din fråga om hur egendom mellan makar fördelas vid en eventuell skilsmässa för att sedan besvara hur ditt arv kommer att fördelas. Slutligen ger jag råd om vad du kan göra för att påverka egendomsförhållandena vid skilsmässa respektive dödsfall.

Dina frågor aktualiserar tillämpliga bestämmelser i både äktenskapsbalken (ÄktB) samt ärvdabalken (ÄB).

Hur fördelas detta vid eventuell skilsmässa om vi var gifta?

När ett gift par skiljer sig ska makarnas egendom fördelas lika mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår allt makarnas giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § ÄktB). För att något ska vara enskild egendom krävs äktenskapsförord eller villkor från tredje man att viss egendom ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Som utgångspunkt är all egendom giftorättsgods om inga åtgärder vidtagits och ska ingå i bodelningen.

I bodelningen läggs allt giftorättsgods samman och fördelas lika mellan makarna. Detta gäller såväl huset, bilen och era konton, allt som inte gjorts till enskild egendom kommer tas med. Vardera make erhåller lika mycket ur bodelningen (11 kap. 3 § ÄktB).

Hur fördelas arvet om jag dör före henne?

Om en av makarna i ett gift par avlider ska det som huvudregel även där genomföras en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB samt 1 kap. 5 § ÄktB). Bodelningen görs så som det är beskrivit ovan, dvs allt giftorättsgods läggs samman och delas lika mellan makarna. Det den avlidne maken erhåller vid bodelningen + dennes eventuella enskilda egendom utgör dennes kvarlåtenskap och är det som fördelas ut som arv till arvingarna.

Enligt den legala arvsordningen är det i första hand den avlidnes barn som kommer att ärva (2 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att det är dina två barn som kommer att ärva dig. Barn som är från tidigare äktenskap kallas för särkullbarn. Särkullbarns arvsrätt går före den efterlevande makens arvsrätt vilket innebär att om det endast finns särkullbarn kommer dessa att ärva allt och efterlevande maken får inget arv (3 kap. 1 § ÄB).

Detta innebär att delen du erhåller vid bodelningen utgör din kvarlåtenskap och enligt den legala arvsordningen är det dina två barn som ärver det.

Vad kan jag göra för att påverka bodelningen och mitt arv?

För att själv bestämma hur egendomsförhållandena kommer se ut vid en eventuell bodelning i samband med skilsmässa kan ni som makar upprätta ett äktenskapsförord. I äktenskapsförord beskriver man vilken egendom som man vill ska vara enskild och som därmed inte kommer att ingå i en eventuell bodelning. Det går att skriva äktenskapsförord här på Lawline, den tjänsten hittar du här.

Om du inte vill att all din kvarlåtenskap ska gå till dina barn när du avlider kan du upprätta ett testamente. I ett testamente kan man föreskriva att andra personer än de legala arvingarna ska ärva. Dina barn har dock alltid rätt att få ut sin laglott vilket motsvarar hälften av vad de skulle tilldelats enligt lag. I ditt fall innebär det att dina barn alltid har rätt till minst 25 % vardera av din kvarlåtenskap. Detta går inte att testamentera bort. Övriga 50 % av din kvarlåtenskap är du fri att testamentera över till vem du vill.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor! Om du undrar något mer så ställ gärna en till fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (348)
2019-05-25 Arv vid äktenskapsförord
2019-05-11 Vad händer med arvet från en efterlevande make när denne dör och den ända arvsberättigade person vid liv är en arvberättigad person till den först avlidna maken?
2019-05-03 Vem ärver min bostad?
2019-04-28 Efterlevande makes åberopande av 12 kap. 2 § äktenskapsbalken och dess konsekvenser på bodelningen

Alla besvarade frågor (69284)