Hur fördelas egendom, som ägs tillsammans, vid ena makens död om maken har egna barn?

2021-01-13 i Make
FRÅGA
Om man är gift och står som ägare på 50 % på huset , va gäller vid delning om jag eller partner avlider. Tex min partner avlider. Behåller jag min del och hans del delas på mig och hans barn eller delas huset lika / tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Regler gällande arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).

Om den avlidna var gift vid bortgången ska en bodelning enligt reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) göras innan arvet kan fördelas mellan arvingarna (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det innebär att om din partner avlider, så ska först och främst en bodelning göras och i en bodelning ska ert giftorättsgods ingå och delas lika mellan er (9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all er egendom som inte är enskild, huset ska alltså ingå i bodelningen (7 kap. 1 § ÄktB). Du får då behålla hälften av ert giftorättsgods däribland din hälft av huset, medan den andra hälften av giftorättsgodset blir din partners kvarlåtenskap som ska fördelas mellan arvingarna.

Det är i första hand bröstarvingarna, dvs. den avlidnes barn som ärver (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Undantag från detta är om den avlidna var gift, då ärver istället den efterlevande maken före bröstarvingarna, men till detta undantaget finns det ett undantag som säger att särkullbarn kan kräva att få ut sin del av arvet direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Utifrån din fråga tolkar jag det som ni inte har några gemensamma barn, utan att din partner har barn som inte är dina barn, dvs. särkullbarn. Du ärver då din partners kvarlåtenskap, men om hans barn kräver att få ut sin del av arvet, så har de rätt till det. Då skulle du behålla din hälft av huset och din partners hälft skulle delas lika mellan hans barn.

Skulle det vara så att ni även har gemensamma barn så kan särkullbarnen kräva att få ut sin del av arvet, men inte de gemensamma barnen. De får istället ut sin del av arvet som efterarv som tillfaller dem efter att du avlidit (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Det innebär att du skulle behålla din hälft av huset samt den del av din partens hälft som hade gått till de gemensamma barnen. Den del som särkullbarnen har rätt till behåller du endast om de inte kräver att få ut det direkt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Ullerholt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (466)
2021-04-19 Bodelning vid dödsfall
2021-04-18 Finns det möjlighet att ge sin make rätt att bo kvar i bostadsrätten efter att man har avlidit?
2021-04-13 Efterlevande makes arvsrätt
2021-03-27 Om min man skulle avlida, kommer hans barn kunna få en del av mitt arv från min mor?

Alla besvarade frågor (91357)