Hur fördelas arvet när en efterarvinge har avlidit innan efterlevande make?

2019-08-21 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Min farmor (dog 3 månader sen) och farfar (dog 2009) ägde 50% var på deras bostad. Farmor hade besittningsrätt fram tills hon dog på bostaden.Min far och min farbror äger hälften på sin far och hälften på sin mors del.Men min far gick bort för 2 års sedan och min fundering är hur kommer fördelningen på arvet se ut, far fick inget så länge han var i livet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Jag utgår från att din farmor och farfar var gifta. Den make som överlever den andra har enligt lagen rätt att ärva den avlidnas kvarlåtenskap före gemensamma barn (3 kap 1 § ÄB). Efterlevande maken innehar då arvet efter sin make med fri förfoganderätt, vilket innebär att hen får göra vad som helst med arvet, förutom att testamentera bort det (3 kap 2 § första stycket, ÄB). När efterlevande make i sin tur gått bort har gemensamma barn rätt till arvet genom s.k. efterarv (3 kap 2 § ÄB). Om ett, eller flera gemensamma barn är bortgångna när efterlevande make går bort får barnbarn i sin tur dela på det som föräldern skulle ha erhållit. Efter barnbarn ärver barnbarnsbarn osv i rakt nedstigande led. Alla avkomlingar i rakt nedstigande led, första arvsklassen, kallas för bröstarvingar (2 kap 1 § ÄB). I andra arvsklassen kommer föräldrar och syskon, samt syskonbarn (2 kap 2 § ÄB). I tredje arvsklassen kommer morföräldrar och kusiner (2 kap 3 § ÄB). Arvingar i andra och tredje arvsklassen ärver bara när första arvsklassen är uttömd.

Som jag förstår det hade dina farföräldrar två gemensamma barn, din far och din farbror. Farbrodern lever och din far är avliden. Din faders barn kliver in i hans ställe, det vill säga du och dina eventuella syskon. Beroende på hur många barn ni är fördelas hans arvslott i motsvarande delar. Din farbror erhåller sin hälft och hans eventuella barn delar på arvet efter honom när han går bort i framtiden.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1313)
2020-01-16 Fördelningen av arvet när endast makens syster och brorsonen efterlever den avlidne
2020-01-16 Fördelning av arv
2020-01-14 Övergår arvsrätten automatiskt till bröstarvingens avkomling?
2020-01-14 Hur påverkas mitt testamente av att jag gifter mig?

Alla besvarade frågor (76369)