Hur fördelas arvet mellan syskonbarn?

FRÅGA
Den avlidne var ej gift och hade inga egna barn. Båda hans föräldrar är avlidna, likaså hans två syskon. Nu är vi 5 syskonbarn med två olika föräldrar som är arvsberättigade. Hur fördelas arvet mellan oss 5?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln är att den avlidnes barn – också kallade bröstarvingar – ärver först (2 kap. 1 § ÄB). Dock framgår det av uppgiften att den avlidne inte har några barn, viket innebär att vi får gå vidare och titta på den andra arvsklassen.

Finns det inga bröstarvingar, så ärver den avlidnes föräldrar den avlidnes förmögenhet – är dessa inte i livet, ärver den avlidnes syskon den efterlämnade förmögenheten (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Eftersom att det av din fråga framgår att inte heller syskonen är i livet, så träder deras barn i deras ställe (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB).

Hur arvet fördelas mellan er beror på hur många barn varje syskon till den avlidne hade eftersom att syskonen delar lika på förmögenheten. Jag förklarar med ett exempel:

X avlider och efterlämnar en förmögenhet på 100.000 kr samt 5 syskonbarn med 2 olika föräldrar. Eftersom att syskonbarnen träder i deras föräldrars ställe, så kommer varje syskonbarn dela på den del som skulle ha tillfallit deras förälder – dvs. 50.000 kr till vardera av den avlidnes 2 syskon.

Om syskon 1 skulle ha 2 barn och syskon 2 har 3 barn blir fördelningen därmed:

- Barnen till syskon 1 som är 2 får ett arv på 50.000 / 2 = 25.000 kr vardera

- Barnen till syskon 2 som är 3 får ett arv på 50.000 / 3 = ca 16.666 kr vardera

Om syskon 1 istället skulle ha 4 barn, och syskon 2 har 1 barn blir fördelningen:

- Barnen till syskon 1 som är 4 får ett arv på 50.000 / 4 = 12.500 kr vardera

- Barnet till syskon 2 som är det enda barnen får ut hela den del som skulle tillfallit dennes förälders – dvs. 50.000 kr.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (908)
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap
2021-04-06 Bodelning och arvskifte vid makes frånfälle
2021-03-29 Thailändsk arvsrätt

Alla besvarade frågor (91308)