Hur fördelas arvet av huset?

2015-12-17 i Make
FRÅGA
Min man har precis avlidit. Vi har ett hus som ägs gemensamt dvs halva mitt halva hans lånen delas också på. Det finns 3 särkullbarn som är hans och ett gemensamt. Hur fördelas arvet av huset? Ärver jag en del av hans halva eller räknas min halva in i arvet också så att min halva är mitt arv och hans halva delas i 4:a delar?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken. I 3 kap. 1 § ärvdabalken står det att om arvlåtaren var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Detta innebär att om det inte hade funnits särkullbarn så hade du ärvt allt efter din man. För att du ska ärva allt även om det finns särkullbarn till din man krävs det att hans barn avstår från rätten att få ut sina arvslotter enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken. Om din mans barn väljer att avstå från att få ut arvet innebär detta att de istället får ut sitt arv i framtiden när du avlidit. Samma sak gäller automatiskt för ert gemensamma barn.

Om din mans tre barn inte väljer att avstå från sina arvslotter fördelas arvet så att du behåller din halva av giftorättsgodset (den egendom ni äger tillsammans) och den fjärdedel av din mans halva av giftorättsgodset som ska gå till ert gemensamma barn när du avlider. Din mans barn ärver en fjärdedel var av din mans halva av giftorättsgodset.

Eftersom allt giftorättsgods ska räknas ihop och delas på två (hälften är ditt och hälften är din mans kvarlåtenskap) så kan jag tyvärr inte svara tydligare än såhär på din fråga om hur huset fördelas. Det beror bland annat på vad ni äger mer än huset och vad allt ert giftorättsgods sammanlagt är värt.


Vänliga hälsningar,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (440)
2020-10-18 Vad händer med testamentet om vi upprättar äktenskapsförord?
2020-10-10 Frågor inför äktenskap
2020-09-28 Hur arv beräknas om äktenskapsförord saknas
2020-09-20 Vad innebär det när en efterlevande make ärver med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (85158)