Hur fördelas arvet?

2019-02-12 i Arvsavstående
FRÅGA
HejMin mamma avled i januari i år. Jag är ett särkullsbarn, har en annan pappa till den pappa jag växte upp med.Jag har två halvsyskon (samma mamma) som har min "plastpappa" som pappa. Min mamma och plastpappa var gifta sedan 49 år. Om jag avstår min laglott efter mamma, hur ser min laglott ut efter att min plastpappa också går bort?Får jag min laglott efter mamma ( 1/3) eller får jag del av hela boet efter att min plastpappa bortgång?Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler kring arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Jag kommer i mitt svar utgå från att varken din mamma eller platspappa har ett testamente.

Som särkullbarn är huvudregeln precis som du säger att dessa utfår sitt arv omedelbart efter sin förälders död, utan att behöva vänta på att den efterlevande maken avlider, detta enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det finns dock en möjlighet för särkullbarn att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap. 9 § ÄB. Då får särkullbarnet sitt arv som efterarv efter att den efterlevande maken också gått bort.

Oavsett hur du väljer att göra kommer du inte att ärva din plastpappa om det inte skrivs ett testamente. Väljer du att få ut ditt arv omedelbart kommer du få 1/3 av din mors egendom efter bodelning. Väljer du att vänta kommer så har rätt till efterarv enligt 3 kap. 2 § ÄB när din mammas make också avlidit. Ditt efterarv utgör den andel som din mammas egendom utgjorde ur makarnas gemensamma egendom vid hennes bortgång. Avgörande vid beräkning av efterarv är alltså hur stor andel av din mammas kvarlåtenskap som utgjorde makarnas gemensamma egendom, och denna andel blir sedermera ditt efterarv. Kvarlåtenskapen kan alltså båda växa eller minska under tiden fram till hennes efterlevande makes död.

Sammanfattningsvis så kommer du inte kunna ärva något mer än din arvslott från din mamma, men värdet på den kan vara olika beroende på när du väljer att få ut den.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Maja Qvarnström
Fick du svar på din fråga?