Hur fördelas arv när det finns ett testamente?

hej

svärfar gick bort för ett tag sen och nu undrar vi hur arvet kommer att fördelas.

båda makarna har 2 egna barn sen förut och inga gemensamma.

båda bodde på äldreboende vid hans bortgång men det finns ett hus kvar värderat till ca 2 miljoner.

han har ett sparkonto med ca 800000 kr på.

nu har ett testamente kommit fram som ingen visste om där det står att den efterlevande med fri förfogande rätt erhåller all den avlidnes egendom med undantag av bröstarvingarnas laglott och att det efter bådas död skall fördelas enl. lag

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att barnen ska ärva sin laglott direkt och att maken ska få resterande egendom med fri förfoganderätt, samt att båda barnen (som inte är gemensamma) ska få ett efterarv på detta. Reglering av arv sker i Ärvdabalken (ÄB), men även Äktenskapsbalken (ÄktB) är relevant.

Bodelning

Om en gift person avlider ska det först ske en bodelning, då äktenskapet anses upplöst när en av makarna har avlidit (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄB). I bodelningen fördelas alltså makarnas tillgångar på samma sätt som man gör vid en skilsmässa. Man fördelar alltså giftorättsgodsen lika mellan parterna. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1-2 § ÄktB).

Det verkar inte som att egendomen som din svärfar ägde är enskild egendom och därmed ska allt ingå i bodelningen. Jag vet inte hur mycket den efterlevande maken äger så jag kan tyvärr inte göra en bodelning vilket innebär att din fråga inte kan besvaras på ett helt tillfredsställande sätt, men jag kan däremot ge exempel. Jag kommer att utgå från att din svärfar efter bodelningen äger 2 800 000 kr för att illustrera hur detta skulle fördelas genom testamentet.

Den legala arvsordningen och testamente

Det finns två sätt att fördela arv på, antigen via den legala arvsordningen eller via testamente. Om det finns ett testamente kommer fördelningen av arv ske enligt testamentet och inte arvsordningen enligt lag.

Genom den legala arvsordningen har en make rätt att ärva framför gemensamt barn med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt menas att maken kan göra i princip vad som helst med egendomen, förutom att exempelvis testamentera bort egendomen. De gemensamma barnen får vänta på efterarv från den efterlevande maken. Då man har egna barn (barn som inte är gemensamma) kallas dessa särkullbarn och dessa får ärva direkt (2 kap. 1 § och 3 kap. § 1 ÄB). I detta fallet skulle den legala arvsordningen innebära att din svärfars arvinge skulle få sitt arv direkt utan att behöva vänta på efterlevande makes död, samt att den efterlevande makens egna särkullbarn inte skulle få ärva något av din svärfar utan endast av särkullbarnets egna förälder.

Om det finns ett testamente så bortgår man från den legala arvsordningen och man kan välja själv hur arvet ska fördelas. När man använder ett testamente för att fördela arvet så ska dess verkliga syfte och betydelse användas, även fast det kanste inte är det som står exakt. Till exempel så har din svärfar sagt att barnen ska få sin laglott, men i och med att den efterlevande makens barn inte är avkomling till din svärfar har hen inte rätt till laglott. Däremot kan man av dra slutsatsen att din svärfars vilja är att barnen ska få en summa var som skulle innebära laglotten om de båda var gemensamma barn, och att resten ska ärvas av den efterlevande maken med fri förfoganderätt.

Skyddsregel för efterlevande make

Det finns dock en skyddsregel för efterlevande make som säger att den efterlevande maken har rätt till egendom värda 4 gånger prisbasbeloppet (prisbasbelopp för 2021 är 47 600 kr). Den efterlevande maken ska alltså garanteras 47 600 kr x 4 = 190 400 kr. Regeln går före ett testamente och särkullbarnens rätt att få ut arvet direkt (3 kap. 1 § 2 stycket).

Hur kommer arvet att fördelas?

Utifrån ovan analys så skulle arvet fördelats på detta sätt:

Laglotten är den halva arvslotten:

2 800 000 / 2 (antalet barn) = arvslotten (1 400 000 kr).1 400 000 / 2 = laglotten (700 000 kr)

De två barnen kommer alltså att direkt få 700 000 kr var och den efterlevande maken kommer få resterande belopp med fri förfoganderätt. Barnen kommer därefter att få efterarvsrätt på resterande belopp och kommer att ärva resten efter efterlevande makes död.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Maia SadekRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”