Hur fördelas arv mellan särkullsbarn och gemensamma barn?

2019-11-07 i Efterarv
FRÅGA
HejJag har en fråga när det gäller arv och särkullbarn. Uppskattar verkligen om ni har möjlighet att svar så att jag får klarhet i mitt problem.Eva och Mats är gifta när Eva avliderEva har två barn sen tidigare 30 och 32 årEva och Mats får två gemensamma barn 15 och 19 årBortsett från inventarier så är huset den tillgång som finns, huset är belånat till 1 milj värderat till 2 milj.Hur fördelas arvet efter Eva? Särkullbarnen har ju rätt till sin del direkt men hon har ju två barn med sin make som har vårdande för de yngre barnen.Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).


Gemensamma barn:

Till att börja med är utgångspunkten att den efterlevande maken ärver henne direkt, 3:1 ÄB. Hennes arv utgör de tillgångar som finns kvar efter att skulderna räknats bort, den sk. kvarlåtenskapen, jag återkommer till detta nedan. Detta innebär Eva och Mats gemensamma barn inte ärver Eva direkt utan får en sk. efterarvskvot på Mats egendom då han går bort. När Mats går bort kommer de gemensamma barnen både ha rätt till efterarvskvoten (arvet efter Eva) och sedan den andel de har rätt till avseende arvet efter Mats, 3:2 ÄB. Jag länkar ett av mina tidigare svar där jag noggrant redogör för själva beräkningen av en efterarvskvot, vilket jag råder dig att läsa: https://lawline.se/answers/hur-beraknas-efterarvskvot

Särkullbarn:

När det kommer till särkullbarnen, Evas egna barn, behöver inte de vänta tills Mats går bort för att få arvet efter Eva utan de har rätt till arvet direkt, 3:1.

För att ge en enkel summering av läget kan sägas ett Evas kvarlåtenskap delas på fyra, då hon har fyra barn. Två av dessa har rätt till sitt arv efter Mats dör, i form av sin efterarvskvot som är beräknat i en andel. Resterande två särkullbarn har istället rätt till arvet direkt.

Kvarlåtenskap:

Egendomen som utgör hennes kvarlåtenskap är helt enkelt hennes egendom. Detta utgörs utav hälften av giftorättsgodset (makarnas gemensamma egendom, ÄktB 7:1-2), då det först görs en bodelningen mellan makarna. Hälften av giftorättsgodset tillhör Mats, medan resterande tillhör Eva. Utöver hennes giftorättsgods kan hon också ha enskild egendom som också utgör en del av hennes kvarlåtenskap. Det går därför inte att beräkna en summa utifrån fastigheten och lånet eftersom det dels behövs göras en bodelning mellan makarna först och dels kan ingå övrig egendom.

Värt att nämna är att ett testamente också påverkar utdelningen angående vem som tilldelas vad, ovan har jag utgått från den legala arvsordningen enligt Ärvdabalken.

Detta kan vara komplicerat och känner du att du behöver ytterligare juridisk hjälp kan du vända dig till oss här: https://www.lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (697)
2020-08-06 Hur fördelas efterarv?
2020-07-31 Efterlevande makens arvsrätt
2020-07-30 Makes arv, gåva, fullmakt och faderskap
2020-07-27 När får man ut arvet efter sin först avlidna förälder?

Alla besvarade frågor (82718)