Hur för man över sitt arv till någon annan?

2020-06-29 i Arvsavstående
FRÅGA
Hur för jag över mitt arv till någon annan?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Som jag uppfattar din fråga så undrar du hur du kan föra över ett arv som du antingen fått eller i framtiden kommer och få till någon annan. Det finns några möjliga lösningar.

Testamente
Är det så att du inte vill ärva av t.ex. en släkting så kan du alltid informera personen så denne t.ex. kan skriva ett testamente där du exkluderas. Är du däremot en bröstarvinge, dvs. barn till den avlidne så har du rätt till din laglott vilket är minst hälften av det som skulle tillfallit dig (7 kap. 1 § ärvdabalken). Om det då t.ex. finns ett testamente där ditt arv ges till någon annan och då inskränker din laglott, ska man i vanliga fall om man anser sig ha rätt till en andel i arvet jämka testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken). I ditt fall som jag uppfattar det vill du inte ha något arv och då ska du alltså inte jämka testamentet. I det fallet så går ditt arv över till någon annan person.

Arvsavsägelse
Ett par andra alternativ om du vill att arvet ska gå till någon annan än dig själv vilket är antingen arvsavsägelse eller arvsavstående. Arvsavsägelse innebär att du frånsäger dig din rätt till arv och blir inte en av dödsbodelägarna. Det ska ske skriftligen hos arvlåtaren vilket betyder att det kan göras medan arvlåtaren fortfarande lever. Är du däremot som jag nämnde ovan en bröstarvinge så får du som huvudregel inte avsäga dig din laglott om du inte får skälig ersättning istället. Om du gör en arvsavsägelse kommer hela din släktgren att tappa sin möjlighet till arv från just denna arvlåtaren (17 kap. 2 § ärvdabalken).

Arvsavstående
Arvsavstående är en slags överlåtelse av arv då arvtagaren avstår från sitt arv till förmån för någon annan. Den mottagande personen måste vara en av den avlidnes legala arvingar som står näst i tur, t.ex. om du har några barn så kan de få arvet istället. I stort sett så innebär det att arvet kommer fördelas mellan de olika arvtagarna som om den som avstått från arvet hade varit död. Till skillnad från arvsavsägelse kan arvsavstående göras endast efter det att arvlåtaren har avlidit och en skriftlig handling ska lämnas in i till skatteverket i samband med bouppteckningen.

Gåva
Är det så att arvlåtaren är avliden och att du redan har fått ett arv så är gåva också en möjlighet, vilket innebär att du helt enkelt ger bort ditt arv till någon annan (1 § lag angående vissa utfästelser om gåva).

Hoppas du fick svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Fanny Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (323)
2021-02-06 Avstå arv med skuld hos kronofogden?
2021-01-18 Ångra avsägelse av arv
2020-12-27 Kan man avstå sin arvslott till förmån för sitt barn?
2020-12-23 Kan arvtagare avstå från rätten till arv eller testamente?

Alla besvarade frågor (89867)