Hur får vi betalt för underhåll av för gemensamhetsanläggning av en person som inte vill betala?

2018-12-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Vi är flera fastigheter som har servitut på vägen till våra respektive fastigheter. Det är en väg och en gemensamhetsanläggning. Servitutet finns registrerat med andelar för varje fastighet efter hur lång vägsträcka man nyttjar. Nu behöver vägen rustas upp och fastighetsägaren längs in på vägen, som nyss köpt tomt och och byggt ett hus, tycker att hennes andel är för hög, att hon inte kör eller går på vägen nästan alls utan går över ängen i stället och att hon är ensamstående. Den första delen av vägen är asfalterad medan den sista delen är grusad. Hon anser att hon inte vill betala för upprustning av asfaltvägen då hon inte varit med och bestämt att det skulle vara asfalt( lite tramsigt kanske för hon måste ju ha märkt att det var asfalterat när hon körde med betongbilen). Post och sopbil etc belastar vägen. Det finns inga vanliga bilar på vår ö, bara golfbilar.Hon tycker hela arrangemanget är "ofördelaktigt" för henne. Jag menar att borde hon inte köpt den tomten i så fall.Har vi som grannar och gemensamhetsanläggning någon möjlighet att "tvinga" henne att betala? Vi kan ju inte stänga av vägen, även om det hade varit roligt, för hon har ju nyttjanderätt. Vi träder än så länge varligt i frågan så det vore mycket intressant att veta om vi har något juridiskt på fötterna.Vi är medvetna om att man kan förhandla om andelarna och välja att registrera dem eller inte, men hennes utgångsbud är att hon inte vill betala alls.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag ser det finns det några olika vägar som ni kan gå då hon enligt 15 § anläggningslagen ska betala det som Lantmäteriet slagit fast i deras förrättning.:

1.Om fakturan är förfallen kan ni vända er till Kronofogdemyndigheten (KFM) som efter er ansökan, som kostar 300 kr som ni kan kräva av hon som vägrar betala, kan utfärda ett betalningsföreläggande. Efter betalningsföreläggandet är utfärdat kan ni ansöka om verkställighet vilket innebär att KFM börjar undersöka vilka möjligheter som finns för er att få betalt. Mer info om detta finns på KFM hemsida: https://www.kronofogden.se/Ansokningar.html

2.Ni drar henne inför domstol genom en fullgörelsetalan där ni kräver att hon ska betala skulden till er. Detta kan dock bli väldigt dyrt om ni anlitar ombud osv. Ni vänder er då till er lokala tingsrätt, mer info finns på deras hemsida: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/

3.Ni försöker samtala med personen och lösa det på ett sätt som inte innefattar domstol eller KFM och löser det. Verkar dock inte troligt med tanke på din berättelse.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jesper Kröger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2050)
2021-06-12 Ge bort lägenhet men bo kvar?
2021-06-06 Får en fastighetsägare fylla igen ett dike på sin tomt som har betydelse för en villaägarförening?
2021-05-31 Ofullständig fråga
2021-05-29 kan man ingripa mit granne som stjäl ens tvättider?

Alla besvarade frågor (93110)