hur får polisen ändra misstanke?

Har polisen gjort fel? En person misstänks för en mindre trafikförseelse och kallas till förhör angående detta. Vid förhöret delges han misstanke för ett helt annat och grövre brott. Personen utfrågas endast om denna, grövre, misstanke.

Han blev vid tillfället för trafikförseelsen tillfrågad om han ville ha advokat vilket han avböjde. Vid polisförhöret blir han tillfrågad om han vill ha advokat för det nya, grövre, brottet som han misstänks för. Han avböjer även detta då han inte förstår vad de vill utan tänker att det är rutinfrågor kring hans körkort vilket han anser inte kräver advokat. Det visar sig att de misstänker att hans körkort inte är giltigt.

Personen ifråga är asylsökande och därför lite komplicerat dels med språket (tolk var närvarande vid förhöret) samt att visa körkortets giltighet.

Har polisen möjlighet att göra på detta viset utan att det bryter mot lagar eller regler?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt för mig att svara på din fråga när jag inte närmare vet vilka misstankar det rör sig om, men jag tolkar det som att du undrar om polisen får lov att ändra misstanken och om processen i fråga är okej.

Det finns inga uttryckliga begränsningar kring hur polisen får ändra eller fatta misstanke om brott. Om polisen exempelvis i utredningen av det första brottet, haft anledning att anta att ett annat brott har begåtts, får de lov att "ändra" misstanken och utreda detta också/istället. När polisen då har utrett ärendet så långt att man anser att personen är skäligen misstänkt för brottet så ska polisen delge vederbörande misstanken vid förhör (23 kap. 18§ rättegångsbalken). Man får alltså inte höra någon som är skäligen misstänkt för brott, utan att meddelan denne det. Vid ett sådant förhör ska polisen bland annat underrätta den misstänkte om dennes rätt att inte uttala sig, sin rätt till försvarare, fråga så att personen förstår brottsmisstanken och underrätta denne om sin rätt till tolk (12§ förundersökningskungörelsen). Det är inte helt ovanligt att polisen rubricerar om en gärning, eller i sin utredning kommer fram till att fler brott kan vara för handen. Det är inte heller ovanligt att polisen i förväg inte alltid upplyser misstänkt om vad denne kommer höras om, för att man ska kunna delge misstanke vid förhöret och få en så enhetlig bild av händelsen som möjligt.

Det finns alltså inga begränsningar i vilka misstankar polisen får fatta kring en person, och grunderna för hur polisen får fatta misstanke är inte heller reglerade i lag i någon större utsträckning. För att fatta misstanke om brott räcker det att det finns anledning att anta att brott har begåtts, vilket har en väldigt låg ribba och vad som räcker varierar från misstanke till misstanke. Det verkar som att den misstänkte i detta fall har fått information om sin rätt till tolk, och informerats om sin rätt till försvarare, vilken avböjdes. Då finns det inga vidare skyldigheter för polisen i de frågorna. Men om den misstänkte ändrar sig och ändå vill ha försvarare så kan man meddela polisen detta, så de kan bereda en ansökan till tingsrätten om detta.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo