Hur får min sambo möjlighet att överta min hyresrätt vid min bortgång?

2019-09-21 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag bor i en hyresrätt och är dödssjuk i cancer! Jag har en särbo som vill mantalsskriva sig hos mig för att få vars med mig men min hyresvärd säger att om jag dör inom 3 År så åker han ut och blir då bostadslös! Hjälp mig tack
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur din särbo kan få bo hos dig under din sjukdomstid och samtidigt inte riskera att bli bostadslös. Jag kommer därför att ge ett par exempel på hur ni kan lösa situationen.

Hyra ut din särbos bostad i andra hand

Det framgår inte hur din särbo bor för tillfället, om han bor i en hyresrätt, bostadsrätt eller en villa. Om det är något av de ovanstående finns det möjlighet för din särbo att hyra ut sin bostad i andra hand för att få bo och vara med dig. Det finns olika regleringar beroende på vad din sambo har för bostad och hur hyresvärd eller bostadsrättsförening godkänner andrahandsuthyrning, detta går att läsa om på följande hemsidor:

- Hyresrätt
- Bostadsrätt
- Villa

Överlåta hyresrätten till din särbo

Du beskriver att ni pratat med din hyresvärd om att din särbo ska skriva sig hos dig, jag tolkar det som att detta ska göras för att han sedan ska få möjlighet att överta hyresrätten. Det finns ett överlåtandeförbud i 12 kap. 32 § JB. Detta medför att en hyresgäst inte kan överlåta sin hyresrätt till annan om inte hyresvärden ger sitt samtycke härför. Överlåtandeförbudet har dock flera undantag. Om hyresgästen har efterlevande make/sambo eller annan närstående kan denne ha rätt att överta hyresrätten. Då efterlevande make/sambo tilldelats hyresrätten till en bostadslägenhet genom bodelning, arv eller testamente kan hyresvärden inte motsätta sig överlåtelsen eller pröva huruvida efterlevande make/sambon är godtagbar som hyresgäst, om lägenheten har använts huvudsakligen som gemensam bostad. Detta gäller även om den avlidne sagt upp hyreskontraktet före tidpunkten för dödsfallet. Efterlevande make/sambo har då rätt att erhålla förlängning av avtalet och överta detsamma.

En överlåtelse kan också ske till dödsbodelägare eller annan närstående till den avlidne. Med annan närstående avses exempelvis föräldrar, barn, syskon och andra när släktingar till den avlidne. Även en man eller kvinna som har sammanlevt med den avlidne under äktenskapsliknande förhållanden anses som närstående. De krav som uppställs är att den som vill överta lägenheten ska ha varit varaktigt sammanboende med den avlidne före dödsfallet samt att hyresvärden skäligen kan nöja sig med den nya hyresgästen. Kravet skäligen nöja sig med hyresgästen innebär att den nya hyresgästens person och dennes ekonomiska situation beaktas. Däremot beaktas inte hyresvärdens behov av lägenheten.

Som sagt krävs att sammanboendet har varit varaktigt. I regel krävs ca tre års sammanboende men under vissa situationer har rätten gjort undantag om det varit skäligt i det enskilda fallet. I flera fall har avsikten varit att sammanboendet skulle bli varaktigt men den ena parten har avlidit. I sådana fall har en kortare tid är tre års sammanboende godtagits och den närstående har fått ta över hyresrätten.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns alltså alternativen att hyra ut din särbos nuvarande bostad i andra hand eller att se till att din hyresrätt överlåts till honom efter din bortgång. Detta kan du exempelvis reglera i ett testamente. Att din hyresvärd säger att din särbo "åker ut" om du skulle avlida inom tre år är inte definitivt, rättspraxis säger att en kortare tid har godtagits i fall som detta. Det är något som bör prövas rättsligt, om hyresvärden inte går med på att överlåta hyreskontraktet till din särbo efter din bortgång.

Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1276)
2020-01-27 Uppsägning av hyresavtal
2020-01-26 Är mitt nya hyreskontrakt giltigt trots att fler står folkbokförda på min adress?
2020-01-26 Kan en partner eller kompis skriva in sig på mitt hyreskontrakt
2020-01-16 Uppsägning vid hyra av lokal

Alla besvarade frågor (76591)