Hur får man ut sin egendom ur en gäldenärs konkurs?

2019-04-29 i Konkurs
FRÅGA
Lämnade in min motorcykel på vinterförvaring i höstas. Bolaget som säljer och reparerar motorcyklar är nu i likvidation och jag vill få tillbaka den. Inget arbete har utförts på motorcykeln. Hur gör jag för att få ut den?mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar främst konkurslagens regler samt allmänna sakrättsliga principer. Jag kommer i mitt svar att utgå från att likvidationen sker till följd av konkurs.

Vad gäller vid konkurs?

Enligt 3 kap. 3 § konkurslagen ska bland annat all egendom som tillfaller gäldenären under konkursen och kan utmätas, räknas till konkursboet. I ditt fall är bolaget gäldenär. Enligt 4 kap. 18 § utsökningsbalken ska gäldenären anses vara ägare till lös egendom som finns i dennes besittning, om det inte framgår att egendomen tillfaller någon annan. Din motorcykel var i bolagets besittning och kommer alltså att räknas till konkursboet.

Hur kan du få tillbaka din motorcykel?

Du har rätt att få tillbaka din motorcykel om du kan visa att du har separationsrätt till den. Detta innebär att du ska visa att du 1) har bättre rätt till egendomen än gäldenären, 2) att rätten avser identifierbar egendom och 3) att egendomen behållit sin identitet.

Bedömning i ditt fall:

1) Du kan visa bättre rätt till egendomen genom att bland annat visa upp avtalet mellan dig och bolaget, som endast avser förvaring. 2) Din motorcykel är en identifierbar egendom om den kan urskiljas från bolagets egendomsmassa. Om alla motorcyklar är identiska och du inte kan peka ut din egendom, är den inte identifierbar. 3) Motorcykeln ska ha behållit sin identitet, vilket den verkar ha gjort i ditt fall då bolaget inte har utfört arbete på den.

Du har alltså troligen separationsrätt till din motorcykel.

Sammanfattning

I en konkurs räknas den egendom som gäldenären besitter ofta in i konkursboet. För att du ska kunna få ut egendom som rätteligen tillhör dig, krävs att du kan visa att du har separationsrätt till den. Då ska du kunna visa att du har bättre rätt till egendomen än gäldenären, att egendomen är identifierbar samt att den behållit sin identitet.

Jag hoppas att det svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (234)
2020-06-01 Kan jag sätta mitt företag i konkurs vid tvist om fordran?
2020-05-27 Kan min makes företags konkurs påverka mig?
2020-05-03 Blir jag av med mina fordringsägare om jag begär mig själv i konkurs?
2020-04-26 Hur blir det med semestern vid konkurs och lönegaranti?

Alla besvarade frågor (80669)