FrågaOFFENTLIG RÄTTTryckfrihetsförordningen (TF)15/02/2022

Hur får man tag i ett personnummer?

Jag behöver en persons fyra sista siffror för att kräva han på pengar via kronofogden, hur går man tillväga?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Offentlig handling
Uppgifter om personnummer finns i folkbokföringen. Folkbokföringen hanteras av Skatteverket som är en myndighet vilken är skyldig att följa offentlighetsprincipen.
Offentlighetsprincipen innebär bland annat att du som privatperson har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen). Vissa handlingar kan vara belagda med sekretess vilket utgör ett hinder för att begära ut dessa. Vid folkbokföringen kan uppgifter sekretessbeläggas i vissa fall där personen uppgiften rör skulle lida men i det fall uppgiften skulle komma ut (22 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslag). I normalfallet är detta dock en uppgift som går att begära ut.

För att begära ut uppgifter om någons personnummer kontaktar du skatteverket, antingen via telefon eller e-post. Det finns även vissa hemsidor för personuppgifter där fullständiga personnummer finns att tillgå om man skapar en inloggning till hemsidan.

Hoppas du fått svar på din fråga. Varmt välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Jakob JohanssonRådgivare