Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

FRÅGA
Min son blev utsatt för en tortyr liknande episod där han också fick sitt finger avskuret med kökskniv. Detta var ett år sedan . Fortfarande har han inte erhållit skadestånd. Gärningsmännen fick fängelse på 5 resp 6 år. Han är hemlös psykiskt sjuk men har inte erhållit ågot stöd från samhället. Nu ser jag något om målsägandebiträde kan han få det och vilka andra rättigheter i form av stöd kan han få.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Först och främst vill jag inleda med att beklaga det som inträffat, hoppas att din son mår bättre trots omständigheterna. Jag tolkar din fråga som att din son blivit utsatt för ett våldsbrott varpå du/ni nu undrar beträffande möjligheterna till att få ersättning för detta. Du nämner även något om ett målsägandebiträde, vilket jag kommer förklara här nedan.

Det finns huvudsakligen tre sätt att få ersättning som brottsoffer. Jag kommer nedan att förklara de olika tillvägagångssätten.

Rätt till ersättning genom skadestånd

En person som blir utsatt för ett brott, det kan vara allt från ex. stöld, misshandel, bedrägeri, kallas för målsägande. Skadestånd kan ges till målsägande för potentiella skador, exempelvis om dina kläder blivit förstörda av misshandeln, kostnader du haft för vård m.m, vilket framgår av (5 kap. 1 § skadeståndslagen).

I första hand är det gärningspersonen, dvs. den person som misshandlade din son, som är skyldig att betala skadestånd. Om gärningspersonen är under 18 år, kan du istället begära skadestånd av dennes föräldrar, om de är vårdnadshavare enligt rättslig mening (3 kap. 5 § skadeståndslagen).

Beslutet beträffande att få skadestånd eller inte avgörs vid en ev. domstolsprocess, dvs. vid en rättegång. Vill du begära skadestånd, så är detta något du bör ta upp i samband med upprättandet av polisanmälan. Åklagaren kan även i vissa fall hjälpa till med att kräva skadeståndsersättning vid rättegången enligt (3 kap. 11 skadeståndslagen). Det slutliga beslutet kring om du har rätt till skadestånd eller inte kommer att avgöras av domstolen, som ovan nämnt. I bakgrundsinformationen uppges att skadestånd inte har erhållits.

Rätt till ersättning från Brottsoffermyndigheten

Om det visar sig att man inte har möjlighet att få skadestånd från gärningspersonen eller ersättning från ditt försäkringsbolag, så finns det i vissa fall en chans att få brottsskadeersättning som betalas ut av Brottsoffermyndigheten. I första hand är det person- och sakskador som ersätts här, ex. kostnad för läkarbesök för en bruten tand och ersättning för sönderslagna kläder.

Om man går in på brottsoffermyndighetens hemsida, så framgår det att ersättningen är olika beroende på vilket typ av brott man blivit utsatt för och vilken grad av brottet det handlar om.

Rätt till ersättning från försäkringsbolag

Om det visar sig att gärningspersonen inte kan betala så finns det möjlighet att få ersättning från ditt försäkringsbolag. Det som är viktigt här är att du så fort som möjligt efter brottets inträffade, anmäler händelsen och skadorna till försäkringsbolaget. Om du ingår i en hemförsäkring som dina föräldrar kanske har tecknat, så kan det finnas en möjlighet att få ersättning där. Även olika olycksfallsförsäkringar kan ge ersättning för personskador.

Mina sammanfattande råd

I bakgrundsinformationen angav du att skadeståndsersättning inte har erhållits. En bakgrund till detta kan vara att gärningspersonerna är oförmögna till att betala. Min rekommendation är att du/ni kontaktar ev. försäkringsbolag för att se om det finns möjlighet att få ersättning via det hållet. Om det visar sig att ni inte heller kan få ersättning via försäkringsbolag, så är det slutliga att se om det finns möjlighet att få brottsskadeersättning, vilket görs genom följande hemsida brottsoffermyndighetens hemsida.

Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (96401)