Hur får man full äganderätt till en hund?

2021-12-25 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej, jag och mitt ex har båda ägandeskap på vår gemensamma hund. Hur kan jag få fullt ägandeskapskap om mitt ex ej vill ge mig det?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Eftersom du beskriver att du och ditt ex båda har äganderätt till hunden, utgår jag från att ni har uppfyllt förutsättningarna till samäganderätt, 1 § samäganderättslagen. Eftersom att ni båda har samäganderätt, har ni båda rätt till hunden. För att kunna få full äganderätt över hunden, som enligt lagen är lös egendom, krävs att äganderätten övergår genom ett muntligt eller skriftligt avtal (köp eller gåva).

Er situation

Eftersom du beskriver att ditt ex inte vill ge dig full äganderätt till hunden, utgår jag från att det alternativet är uteslutet. En annan möjlighet däremot skulle vara att försöka komma överens om att någon av er övertar hunden och ersätter den andre för hundens motsvarande värde är utesluten. Om det är omöjligt att nå en överenskommelse om hur ni ska gå tillväga, är ett annat alternativ att ta upp tvisten om äganderätten till domstol. Dessvärre kan en prövning i domstol leda till mycket kostsamma följder, varpå det smartaste alternativet är att försöka komma överens på egen hand.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (618)
2021-12-31 Vad är skillnaden mellan arvsrätt och köprätt?
2021-12-25 Hur får man full äganderätt till en hund?
2021-12-07 Krävs samtycke mellan samägarna för annan försäljning än offentlig auktion?
2021-12-06 Kan man som delägare av 1/4 av ett fritidshus på eget bevåg hyra ut sin del av fastigheten?

Alla besvarade frågor (98546)