Hur får man ersättning för parkeringsskada på en bil?

FRÅGA
Hej! Jag har fått en parkeringsskada på min bil. Ett äldre par var inte uppmärksamma på att parkeringen lutade och deras kundvagn åkte in i min bil. Om jag förstått det rätt så täcker inte bilförsäkring den typ av skada. Hur ska jag få ersättning för detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När det handlar om ersättning för skador är det som du säger att det i första hand blir ett försäkringsärende. Funkar inte det att försäkringbolagen går in och tar hand om det gäller i sista hand skadeståndslagen (SkL). Enligt 2 kap. 1 § SkL så ska den som med uppsåt eller av oaktsamhet orsakat person- eller sakskada (vilket du uppenbarligen råkat ut för) ska ersätta skadan.

Förutsättningar för skadeståndsansvar

Så det finns alltså en ersättningsgrundande skada på din bil som paret av oaktsamhet råkat orsaka. Sedan är frågan om vad oaktsamhet innebär ibland lite halvsvår. Det första man funderar över är huruvida de som orsakat skadan överträtt någon regel eller norm som gjort att skadan uppkommit, det är väl tveksamt i ditt fall.

Några av frågorna man i nästa skede i stället ställer sig är:

Hur stor var risken för att en skada skulle uppkomma?

Hur stor var sannolikheten för skadans storlek?

Hur goda var möjligheterna att förebygga?

Hade den handlande möjlighet att förutse/inse risken?¨

Det hela kokar väl ihop till; borde paret ha förstått att det fanns en reell risk för att kundvagnen skulle åka iväg och orsaka en skada? Om svaret är ja så har de agerat oaktsamt genom att inte hålla i kundvagnen eller tillse att den inte rullade iväg och blir därför skyldiga att ersätta skadan.

Hur får man ersättning?

Skadestånd är ett civilrättsligt anspråk. Det innebär alltså att kravet ska ställas till paret som orsakade skadan. Förhoppningsvis kan ni göra upp i godo. Annars blir det ett tvistemål i domstol för att få en exekutionstitel, alltså en dom på att det juridiska förhållandet existerar och som säger att du har rätt att få ersättning. I det läget vänder man sig till tingsrätten. Det finns blanketter att fylla i här --> Ansök om stämning - Sveriges Domstolar

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till med bilen!

AnnaSara Jarius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (96499)